Populacja Kuwejtu - Historia

Populacja Kuwejtu - Historia


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

KUWEJT

Mieszkańcy Kuwejtu są głównie pochodzenia arabskiego, ale mniej niż połowa z nich pochodzi z Półwyspu Arabskiego. Wielu Arabów z sąsiednich stanów zamieszkało w Kuwejcie ze względu na dobrobyt, jaki przyniosła produkcja ropy naftowej po latach 40. XX wieku. Jednak po wyzwoleniu Kuwejtu spod okupacji irackiej w 1991 r. rząd kuwejcki podjął poważne wysiłki w celu zmniejszenia populacji emigrantów. Kuwejt wciąż ma sporą populację irańską i indyjską.
WYKRES LUDNOŚCI
Populacja:
2,505,559
uwaga: obejmuje 1.291.354 cudzoziemców (lipiec 2007 r. szacunkowe)
Struktura wieku:
0-14 lat: 26,7% (mężczyźni 340 814/kobiety 328 663)
15-64 lata: 70,5% (mężczyźni 1 128 231/kobiety 636 967)
65 lat i więcej: 2,8% (mężczyźni 44 542/kobiety 26 342) (2007 szacunkowe)
Średni wiek:
łącznie: 26 lat
mężczyzna: 27,9 lat
kobieta: 22,4 lat (2007 est.)
Wskaźnik wzrostu populacji:
3.561%
uwaga: wskaźnik ten odzwierciedla powrót do imigracji emigrantów sprzed kryzysu Zatoki Perskiej (2007 est.)
Wskaźnik urodzeń:
21,95 urodzeń/1000 ludności (2007 szacunkowe)
Śmiertelność:
2,39 zgonów / 1000 ludności (2007 szacunkowe)
Wskaźnik migracji netto:
16,05 migrantów/1000 mieszkańców (2007 szacunkowe)
Stosunek płci:
przy urodzeniu: 1,04 samiec/kobieta
poniżej 15 lat: 1.037 mężczyzn/kobiet
15-64 lata: 1,771 mężczyzn/kobiet
65 lat i więcej: 1.691 mężczyzn/kobiet
całkowita populacja: 1.526 mężczyzn/kobiet (2007 szac.)
Wskaźnik śmiertelności noworodków:
łącznie: 9,47 zgonów/1000 żywych urodzeń
mężczyźni: 10,48 zgonów/1000 żywych urodzeń
kobiety: 8,42 zgonów/1000 żywych urodzeń (2007 szacunkowe)
Średnia długość życia w chwili urodzenia:
całkowita populacja: 77,36 lat
mężczyzna: 76,25 lat
kobieta: 78,52 lat (2007 est.)
Całkowity wskaźnik dzietności:
2,86 dzieci urodzonych/kobieta (2007 est.)
HIV/AIDS – wskaźnik chorobowości wśród dorosłych:
0,12% (2001 szac.)
HIV/AIDS - osoby żyjące z HIV/AIDS:
Nie dotyczy
HIV/AIDS - zgony:
Nie dotyczy
Narodowość:
rzeczownik: Kuwejt(y)
przymiotnik: kuwejcki
Grupy etniczne:
kuwejcki 45%, inne arabskie 35%, południowoazjatyckie 9%, irańskie 4%, inne 7%
Religie:
muzułmanie 85% (sunnici 70%, szyici 30%), inni (w tym chrześcijanie, hindusi, parsi) 15%
Języki:
arabski (oficjalny), powszechnie używany angielski
Alfabetyzacja:
definicja: wiek 15 lat i więcej potrafi czytać i pisać
całkowita populacja: 83,5%
mężczyzna: 85,1%
kobiety: 81,7% (2003 szac.)


Kuwejtczycy stanowią mniejszość we własnym kraju, podczas gdy emigranci stanowią większość populacji kraju. Większość emigrantów z Kuwejtu mieszka jednak w Kuwejcie, gdzie są zatrudnieni w różnych sektorach gospodarki. Indianie stanowią największą społeczność ekspatów w Kuwejcie. Większość Indian pochodzi z południowych stanów Tamil Nadu i Kerali. Tak więc Kuwejt ma 17 indyjskich szkół i 164 indyjskie stowarzyszenia społeczności, które zaspokajają potrzeby Hindusów mieszkających w tym kraju. Egipcjanie tworzą drugą co do wielkości społeczność emigrantów w Kuwejcie. Pakistańczycy, Syryjczycy, Irańczycy, Palestyńczycy, Filipińczycy i Turcy są również obecni w kraju w znacznej liczbie.

Kuwejt posiada 8% światowych rezerw ropy naftowej. Posiada szóstą co do wielkości rezerwę ropy naftowej na świecie. Twierdzi, że posiada około 104 miliardy baryłek ropy, z czego większość (70 miliardów baryłek) znajduje się na polu Burgan.


Gospodarka

Odkrycie ropy naftowej w 1934 roku zmieniło gospodarkę. Ogromne rezerwy ropy naftowej Kuwejtu wynoszące 94 miliardy baryłek i ogromne ilości gazu ziemnego stały się podstawą ekonomicznej obecności o światowym znaczeniu. Poziom życia w Kuwejcie był jednym z najwyższych na Bliskim Wschodzie i na świecie na początku lat osiemdziesiątych. Bogactwo ropy naftowej pobudziło handel, rozwój rybołówstwa i przemysł usługowy. Rząd wykorzystał swoje dochody z ropy do budowy portów, dróg, międzynarodowego lotniska, zakładu destylacji wody morskiej oraz nowoczesnych budynków rządowych i biurowych. Społeczeństwo było również obsługiwane przez wielkoskalową budowę robót publicznych, bezpłatne usługi publiczne i wysoko dotowane usługi użyteczności publicznej, przekształcając Kuwejt w w pełni rozwinięte państwo opiekuńcze.

Ostrożne zarządzanie przydziałami budżetowymi i priorytetami rozwojowymi, a także duże zainteresowanie zagranicznych inwestycji, pomogły złagodzić negatywny wpływ załamania się Souk al-Manakh – nieuregulowanego rynku papierów wartościowych typu krawężnik – w 1982 r., załamania się światowych cen ropy w okresie połowa lat 80. i wojna iracko-irańska w latach 1980–88. Ponadto przejęcie 5000 punktów sprzedaży detalicznej w Europie Zachodniej (sprzedawanych pod nazwą „Q-8”) oraz ekspansja produkcji i sprzedaży produktów rafinacji ropy naftowej wzmocniły gospodarkę Kuwejtu.

Wydobycie i przetwarzanie ropy naftowej stanowi około 50% PKB, 95% dochodów z eksportu i 75% dochodów rządowych. Gospodarka Kuwejtu ogromnie ucierpiała w wyniku wojny w Zatoce Perskiej i okupacji Iraku, która zakończyła się w lutym 1991 r. zniszczeniem znacznej części zdolności produkcyjnych Kuwejtu i innej infrastruktury gospodarczej. Szkody wyrządzone gospodarce oszacowano na 20 miliardów dolarów.

Produkt Krajowy Brutto (PKB) w Kuwejcie był wart 112,81 miliardów dolarów w 2015 roku. Wartość PKB Kuwejtu stanowi 0,18% światowej gospodarki. PKB w Kuwejcie wynosił średnio 41,81 mld USD od 1962 do 2015 roku, osiągając rekordowo wysoki poziom 174,16 mld USD w 2013 roku i rekordowo niski 1,83 mld USD w 1962 roku. PKB Kuwejtu jest raportowany przez Bank Światowy.

Zasoby wodne w Kuwejcie są bardzo ograniczone ze względu na pustynny charakter kraju. Dlatego Kuwejt nie posiada gruntów rolnych, co uniemożliwia rozwój sektora rolniczego. Właściwie główną część produkcji tego sektora stanowią ryby, bydło i perły.

Kuwejt jest zależny od kilku innych sektorów, które odgrywają znaczącą rolę w podnoszeniu gospodarki kraju, w tym sektora bankowego i finansowego, który obejmuje banki lokalne, lokalne banki islamskie, banki zagraniczne podlegające kontroli banku centralnego Kuwejtu, inwestycje sektor, giełda w Kuwejcie, sektor przemysłowy, sektor usług i kilka innych sektorów, które skromnie uczestniczą w PKB, takich jak handel hurtowy, handel detaliczny i nieruchomości itp.

Gospodarcza rola Kuwejtu w regionie

Kuwejt przyjął 19 stycznia 2009 r. pierwszy arabski szczyt gospodarczy pod tytułem „Arabski Szczyt Rozwoju Gospodarczego i Społecznego”, którego celem było wzmocnienie integracji gospodarczej krajów arabskich i uzupełnienie elementów Wspólnego Rynku Arabskiego.

Kuwejt ustanowił również Kuwejcki Fundusz na rzecz Arabskiego Rozwoju Gospodarczego w 1961 jako organizację kuwejcką zajmującą się dostarczaniem i zarządzaniem pomocą finansową i techniczną dla krajów rozwijających się. Działalność funduszu ograniczała się do udzielania pomocy gospodarczej krajom arabskim do 1974 r., po czym objęła swym zasięgiem wszystkie kraje rozwijające się.

Większość projektów funduszu dotyczyła rolnictwa, nawadniania, transportu, komunikacji, energetyki, przemysłu, wody i sanitarnych. Później dodano pola społeczne, w tym konstrukcje edukacyjne i zdrowotne.


Zawartość

Starożytność Edytuj

Historycznie północny Kuwejt był częścią starożytnej Mezopotamii. [13] W okresie Ubaid (6500 pne), Kuwejt był centralnym miejscem interakcji między ludami Mezopotamii i neolitycznej Arabii Wschodniej, [43] [44] [45] [46] skupiony głównie wokół Bahra 1 w Subiya. [47] [48] [49] Najwcześniejsze dowody na zamieszkiwanie ludzi w Kuwejcie pochodzą z 8000 p.n.e. gdzie w Burgan znaleziono narzędzia mezolitu. [50]

Mezopotamianie po raz pierwszy osiedlili się na kuwejckiej wyspie Failaka w 2000 roku p.n.e. [51] [52] Kupcy z sumeryjskiego miasta Ur zamieszkiwali Failakę i prowadzili interesy handlowe. [51] [52] Na wyspie znajdowało się wiele budynków w stylu mezopotamskim, typowych dla tych znalezionych w Iraku, pochodzących z około 2000 roku p.n.e. [51] Neolityczni mieszkańcy Kuwejtu byli jednymi z pierwszych na świecie handlarzy morskich. [53] Jedna z najwcześniejszych łodzi trzcinowych na świecie została odkryta w północnym Kuwejcie, datowana na okres Ubaid. [54]

W 4000 pne do 2000 pne zatoka Kuwejtu była domem dla cywilizacji Dilmun. [55] [56] [57] Kontrola Dilmun nad zatoką Kuwejtu obejmowała port Shuwaikh w Kuwejcie (dawniej wyspa Akkaz), [55] wyspę Umm an Namil [55] [58] i wyspę Failaka. [55] W szczytowym momencie w 2000 rpne imperium Dilmun kontrolowało szlaki handlowe z Mezopotamii do Indii i cywilizacji Doliny Indusu. Siła handlowa Dilmun zaczęła spadać po 1800 roku p.n.e. Piractwo kwitło w całym regionie podczas upadku Dilmun. Po 600 rpne Babilończycy dodali Dilmun do swojego imperium.

W epoce Dilmun (od ok. 3000 pne) Failaka była znana jako "Agarum", kraina Enzaka, wielkiego boga w cywilizacji Dilmun, według sumeryjskich tekstów klinowych znalezionych na wyspie. [59] Jako część Dilmun, Failaka stała się centrum cywilizacji od końca III do połowy I tysiąclecia p.n.e. [59] Failaka została zasiedlona po roku 2000 pne po spadku poziomu morza. [60] Po cywilizacji Dilmun, Failaka była zamieszkana przez Kasytów z Mezopotamii [61] i formalnie znajdowała się pod kontrolą dynastii Kasytów z Babilonu. [61] Badania wskazują, że ślady osadnictwa ludzkiego można znaleźć na Failaka, datowane już na koniec III tysiąclecia p.n.e. i rozciągające się aż do XX wieku naszej ery. [59] Wiele artefaktów znalezionych w Falaika jest powiązanych z cywilizacjami mezopotamskimi i wydaje się, że Failaka stopniowo przyciągała się do cywilizacji z Antiochii. [62] Pod rządami Nabuchodonozora II Failaka znajdowała się pod kontrolą babilońską. [63] Dokumenty klinowe znalezione w Failace wskazują na obecność Babilończyków w populacji wyspy. [64] Królowie babilońscy byli obecni w Failace w okresie cesarstwa nowobabilońskiego, Nabonidus miał namiestnika w Failace, a Nabuchodonozor II miał pałac i świątynię w Falaika. [65] [66] Failaka zawierała również świątynie poświęcone czci Szamasza, mezopotamskiego boga słońca w panteonie babilońskim. [66]

W IV wieku pne starożytni Grecy skolonizowali Zatokę Kuwejcką pod wodzą Aleksandra Wielkiego, starożytni Grecy nazwali kontynent kontynentalny Kuwejtem Larisa i nazwano Failakę Ikaros. [67] [68] [69] [70] Według Strabona i Arriana Aleksander Wielki o imieniu Failaka Ikaros ponieważ przypominała pod względem wielkości i kształtu wyspę Morza Egejskiego o tej nazwie. Niektóre elementy mitologii greckiej mieszały się z lokalnymi kultami w Failace. [71] „Ikaros” to także nazwa wybitnego miasta położonego w Failace. [72] Pozostałości po kolonizacji greckiej to wielki hellenistyczny fort i greckie świątynie. [73]

W 127 pne wokół Zatoki Kuwejckiej powstało królestwo Characene. Characene koncentrowało się w regionie obejmującym południową Mezopotamię [74], w tym wyspę Failaka. [75] Na wyspie Failaka istniała ruchliwa partyjska stacja handlowa. [76]

Najwcześniejsze odnotowane wzmianki o Kuwejcie w traktacie geograficznym pochodzą z 150 rne Geografia przez greckiego uczonego Ptolemeusza. [77] Ptolemeusz wspomniał Zatokę Kuwejcką jako Hieros Kolpos (Sacer Sinus w wersjach łacińskich). [77]

W 224 AD Kuwejt stał się częścią Imperium Sasanidów. W czasach Imperium Sasanidów Kuwejt był znany jako Meszań, [78] która była alternatywną nazwą królestwa Characene. [79] [80] Akkaz był miejscem Partho-Sasanidów. Wieża ciszy religii Sasanidów została odkryta w północnym Akkazie. [81] [82] [54] [58] [83]

Oprócz osad Partos-Sasania, Akkaz zawierał także osady chrześcijańskie. [83] [84] [58] Chrześcijańskie osady nestoriańskie kwitły w Akkazie i Failace od V do IX wieku. [85] [84] Wykopaliska ujawniły kilka gospodarstw, wiosek i dwa duże kościoły z V i VI wieku. [85] Archeolodzy obecnie prowadzą wykopaliska w pobliżu, aby zrozumieć rozmiary osadnictwa, które rozkwitły w VIII i IX wieku naszej ery [85] Stara tradycja wyspiarska mówi, że społeczność wyrosła wokół chrześcijańskiego mistyka i pustelnika. [85] Małe gospodarstwa i wsie zostały ostatecznie opuszczone. [85] Pozostałości kościołów nestoriańskich z czasów bizantyjskich znaleziono w Al-Qusur w Failaka. Ceramikę w tym miejscu można datować już od pierwszej połowy VII do IX wieku. [86] [87]

W 636 AD, w Kuwejcie, niedaleko miasta Kazma, stoczono bitwę łańcuchów pomiędzy imperium Sasanidów a kalifatem Rashidun. [88] [89] W tym czasie Kuwejt był pod kontrolą Imperium Sasanidów. Bitwa Łańcuchów była pierwszą bitwą kalifatu Raszidun, w której armia muzułmańska starała się poszerzyć swoje granice.

W wyniku zwycięstwa Rashidun w 636 rne zatoka Kuwejtu była domem dla miasta Kazma (znanego również jako „Kadhima” lub „Kāzimah”) we wczesnej epoce islamu. [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] Średniowieczne źródła arabskie zawierają wiele wzmianek o Zatoce Kuwejckiej we wczesnym okresie islamu. [94] [95] [96] Miasto pełniło funkcję portu handlowego i miejsca spoczynku pielgrzymów w drodze z Iraku do Hidżazu. Miasto było kontrolowane przez królestwo Al-Hirah w Iraku. [94] [97] [98] We wczesnym okresie islamu zatoka Kuwejcka była znana jako żyzny obszar. [89] [99] [100]

Kuwejckie miasto Kazma było przystankiem dla karawan przybywających z Persji i Mezopotamii w drodze na Półwysep Arabski. Poeta Al-Farazdaq urodził się w kuwejckim mieście Kazma. [101] Al-Farazdaq jest uznawany za jednego z największych klasycznych poetów Arabów. [101]

1521-1918: Założenie Edit

W 1521 Kuwejt znalazł się pod kontrolą portugalską. [102] Pod koniec XVI wieku Portugalczycy zbudowali w Kuwejcie osadę obronną. [103] W 1613, Kuwejt został założony jako wioska rybacka zamieszkana głównie przez rybaków. Administracyjnie był to szejk, rządzony przez lokalnych szejków z klanu Bani Khalid. [104] W 1682 lub 1716 roku Bani Utbah osiedlili się w Kuwejcie, który w tym czasie był nadal zamieszkany przez rybaków i funkcjonował głównie jako wioska rybacka pod kontrolą Bani Khalida. [105] [106] Jakiś czas po śmierci przywódcy Bani Khalida, Barraka Bin Uraira i upadku Emiratu Bani Khalid, Utub zdołało przejąć kontrolę nad Kuwejtem w wyniku kolejnych sojuszy małżeńskich. [106]

Na początku XVIII wieku Kuwejt prosperował jako portowe miasto morskie i szybko stał się głównym ośrodkiem handlowym dla tranzytu towarów między Bagdadem, Indiami, Maskatem i Półwyspem Arabskim. [107] [108] W połowie XVIII wieku Kuwejt stał się głównym szlakiem handlowym z Zatoki Perskiej do Aleppo. [109] Podczas perskiego oblężenia Basry w latach 1775-79 iraccy kupcy schronili się w Kuwejcie i częściowo odegrali kluczową rolę w rozwoju kuwejckiej działalności szkutniczej i handlowej. [110] W rezultacie handel morski w Kuwejcie rozkwitł [110], gdy indyjskie szlaki handlowe z Bagdadem, Aleppo, Smyrną i Konstantynopolem zostały w tym czasie przekierowane do Kuwejtu. [109] [111] [112] Kompania Wschodnioindyjska została skierowana do Kuwejtu w 1792 roku. [113] Kompania Wschodnioindyjska zabezpieczyła szlaki morskie między Kuwejtem, Indiami i wschodnimi wybrzeżami Afryki. [113] Po wycofaniu się Persów z Basry w 1779, Kuwejt nadal przyciągał handel z Basry. [114] Ucieczka wielu czołowych kupców Basry do Kuwejtu nadal odgrywała znaczącą rolę w stagnacji handlowej Basry aż do lat pięćdziesiątych XIX wieku. [114]

Niestabilność w Basrze przyczyniła się do wzrostu gospodarczego dobrobytu w Kuwejcie. [115] [116] Pod koniec XVIII wieku Kuwejt był rajem dla kupców z Basry uciekających przed prześladowaniami osmańskim. [117] Kuwejt był centrum budowy łodzi w Zatoce Perskiej [118] jego statki znane na całym Oceanie Indyjskim. [119] [120] Kuwejt także zyskał reputację najlepszych żeglarzy w Zatoce Perskiej. [107] [121] [122] W XIX wieku Kuwejt stał się znaczący w handlu końmi, [123] dzięki regularnym dostawom na statkach żaglowych. [123] W połowie XIX wieku oszacowano, że Kuwejt eksportował do Indii średnio 800 koni rocznie. [115]

W latach 90. XIX wieku, zagrożony przez Imperium Osmańskie, władca szejk Mubarak Al Sabah podpisał z rządem brytyjskim w Indiach porozumienie (znane później jako Anglo-Kuwejckie Porozumienie z 1899 r.) czyniące Kuwejt protektoratem brytyjskim. Dało to Wielkiej Brytanii wyłączny dostęp i handel z Kuwejtem, jednocześnie odmawiając prowincjom osmańskim na północy portu w Zatoce Perskiej. Sheikhdom Kuwejtu pozostawał brytyjskim protektoratem do 1961 r. [104]

Za panowania Mubaraka Kuwejt został nazwany „Marsylia Zatoki Perskiej”, ponieważ jego żywotność gospodarcza przyciągała wielu różnych ludzi. [124] [125] Populacja była kosmopolityczna i zróżnicowana etnicznie, włączając Arabów, Persów, Afrykanów, Żydów i Ormian. Kuwejt znany był z tolerancji religijnej. [126]

W pierwszych dziesięcioleciach XX wieku Kuwejt miał ugruntowaną elitę: bogate rodziny handlowe połączone małżeństwem i wspólnymi interesami gospodarczymi, od dawna osiedlone i miejskie, najbardziej roszczące sobie pochodzenie od pierwotnych 30 rodzin Bani Utubi. [127] Najbogatsi byli kupcy, którzy zdobyli swoje bogactwo z handlu dalekosiężnego, budowy statków i pereł. [127] Byli kosmopolityczną elitą, która dużo podróżowała do Indii, Afryki i Europy i kształciła swoich synów za granicą bardziej niż inne elity Arabów z Zatoki Perskiej. [127] Goście z Zachodu zauważyli, że elita Kuwejtu używała europejskich systemów biurowych, maszyn do pisania iz ciekawością śledziła kulturę europejską. [127] Najbogatsi zajmowali się powszechnym handlem. [127] Kuwejckie rodziny kupieckie Al-Ghanim i Al-Hamad były szacowane na miliony przed latami czterdziestymi. [127]

Na początku XX wieku Kuwejt ogromnie stracił regionalne znaczenie gospodarcze [120], głównie z powodu wielu blokad handlowych i światowego kryzysu gospodarczego. [128] Zanim Mary Bruins Allison odwiedziła Kuwejt w 1934 roku, Kuwejt stracił na znaczeniu w handlu dalekosiężnym. [120] Podczas I wojny światowej Imperium Brytyjskie nałożyło blokadę handlową na Kuwejt, ponieważ ówczesny władca Kuwejtu, Salim Al-Mubarak Al-Sabah, popierał Imperium Osmańskie. [128] [129] [130] Brytyjska blokada gospodarcza mocno zniszczyła gospodarkę Kuwejtu. [130]

1919-1945: Po I wojnie światowej Edytuj

W 1919 r. szejk Salim Al-Mubarak Al-Sabah zamierzał zbudować miasto handlowe na południu Kuwejtu. To spowodowało kryzys dyplomatyczny z Najd, ale Wielka Brytania interweniowała, zniechęcając szejka Salima. W 1920 r. próba Ikhwan budowy twierdzy w południowym Kuwejcie doprowadziła do bitwy pod Hamdh. W bitwie pod Hamdh wzięło udział 2000 wojowników Ikhwan przeciwko 100 kuwejckim kawalerzystom i 200 kuwejckim piechotom.Bitwa trwała sześć dni i spowodowała ciężkie, ale nieznane straty po obu stronach, co doprowadziło do zwycięstwa sił Ikhwanu i do bitwy pod Jahrą wokół Czerwonego Fortu Kuwejtu. Bitwa pod Jahrą wydarzyła się w wyniku bitwy pod Hamdh. Siły trzech do czterech tysięcy Ikhwan, dowodzone przez Faisala Al-Dawisha, zaatakowały Czerwony Fort w Al-Dżahra, broniony przez 1500 ludzi. Fort został oblężony, a pozycja Kuwejtu niepewna, gdyby fort upadł, Kuwejt prawdopodobnie zostałby włączony do imperium Ibn Sauda. [131] Atak Ikhwan został odparty na jakiś czas, rozpoczęły się negocjacje między Salimem i Al-Dawish, ten ostatni zagroził kolejnym atakiem, jeśli siły kuwejckie nie poddadzą się. Lokalna klasa kupiecka przekonała Salima do wezwania pomocy od wojsk brytyjskich, które pojawiły się z samolotami i trzema okrętami wojennymi, kończąc ataki. [131] Po bitwie pod Jahrą wojownicy Ibn Sauda, ​​Ikhwan, zażądali, aby Kuwejt przestrzegał pięciu zasad: eksmitować wszystkich szyitów, przyjąć doktrynę Ikhwan, nazwać Turków „heretykami”, znieść palenie, munkar i prostytucję oraz zniszczyć Amerykański szpital misyjny. [132]

Wojna Kuwejt-Najd 1919-20 wybuchła w następstwie I wojny światowej. Do wojny doszło, ponieważ Ibn Saud z Najd chciał zaanektować Kuwejt. [128] [133] Zaostrzony konflikt między Kuwejtem a Najd doprowadził do śmierci setek Kuwejtów. Wojna spowodowała sporadyczne starcia graniczne w latach 1919–1920.

Kiedy Percy Cox został poinformowany o starciach na granicy w Kuwejcie, wysłał list do władcy Arabistanu, szejka Chazala Ibn Jabira, oferując kuwejcki tron ​​jemu lub jednemu z jego spadkobierców, wiedząc, że Khaz'al byłby mądrzejszym władcą niż Rodzina Al Sabah. Khaz'al, który uważał Al Sabah za swoją własną rodzinę, odpowiedział: „Czy oczekujesz, że pozwolę na ustąpienie Al Mubaraka z tronu Kuwejtu? Czy myślisz, że mogę to zaakceptować?” [134] Następnie zapytał:

. mimo to myślisz, że przyszedłeś do mnie z czymś nowym? Pozycja Al Mubaraka jako władcy Kuwejtu oznacza, że ​​jestem prawdziwym władcą Kuwejtu. Więc nie ma różnicy między mną a nimi, bo są jak najdroższe z moich dzieci i wy jesteście tego świadomi. Gdyby ktoś inny przyszedł do mnie z tą ofertą, poskarżyłbym się na niego. Jak więc przychodzisz do mnie z tą ofertą, kiedy dobrze zdajesz sobie sprawę, że ja i Al Mubarak jesteśmy jedną duszą i jednym domem, to, co ich dotyczy, wpływa na mnie, czy to dobre, czy złe. [134]

Po wojnie kuwejcko-najdowskiej w latach 1919-20 Ibn Saud nałożył na Kuwejt blokadę handlową na lata 1923-1937. [135] Celem saudyjskich ataków gospodarczych i militarnych na Kuwejt było zajęcie jak największej części terytorium Kuwejtu. . Na konferencji w Uqair w 1922 granice Kuwejtu i Najd zostały ustalone w wyniku brytyjskiej ingerencji, Kuwejt nie miał przedstawiciela na konferencji w Uqair. Po konferencji w Uqair Kuwejt wciąż był poddany saudyjskiej blokadzie gospodarczej i sporadycznych saudyjskich nalotach.

Wielki Kryzys zaszkodził gospodarce Kuwejtu, począwszy od późnych lat dwudziestych. [135] Handel międzynarodowy był jednym z głównych źródeł dochodów Kuwejtu przed ropą naftową. [135] Kupcy kuwejccy byli głównie kupcami pośredniczącymi. [135] W wyniku spadku europejskiego popytu na towary z Indii i Afryki ucierpiała gospodarka Kuwejtu. Spadek handlu międzynarodowego spowodował wzrost przemytu złota przez kuwejckie statki do Indii. [135] Niektóre kuwejckie rodziny kupieckie wzbogaciły się na tym przemycie. [136] Kuwejcki przemysł perłowy również upadł w wyniku światowego kryzysu gospodarczego. [136] W szczytowym momencie kuwejcki przemysł perłowy prowadził światowy rynek luksusowych, regularnie wysyłając od 750 do 800 statków, aby zaspokoić pragnienie pereł europejskich elit. [136] Podczas kryzysu ekonomicznego, luksusy, takie jak perły, były bardzo poszukiwane. [136] Japoński wynalazek pereł hodowlanych przyczynił się również do upadku przemysłu perłowego w Kuwejcie. [136]

W 1937 roku Freya Stark pisała o ówczesnym zasięgu biedy w Kuwejcie: [135]

Ubóstwo osiedliło się w Kuwejcie bardziej od mojej ostatniej wizyty pięć lat temu, zarówno na morzu, gdzie handel perłami nadal spada, jak i na lądzie, gdzie blokada ustanowiona przez Arabię ​​Saudyjską szkodzi teraz kupcom.

Próby Faisala, króla Iraku, budowy linii kolejowej do Kuwejtu i obiektów portowych w Zatoce, zostały odrzucone przez Wielką Brytanię. Te i inne podobne brytyjskie polityki kolonialne sprawiły, że Kuwejt stał się centrum arabskiego ruchu narodowego w Iraku i symbolem irackiego upokorzenia z rąk Brytyjczyków. [137]

W latach 30. XX w. mieszkańcy Kuwejtu sprzeciwiali się narzuconemu przez Brytyjczyków oddzieleniu Kuwejtu od Iraku. [137] W 1938 r. „Ruch Wolnego Kuwejtu” został założony przez młodzież kuwejcką, która sprzeciwiła się rządom brytyjskim i złożyła petycję z prośbą do rządu irackiego o ponowne zjednoczenie Kuwejtu i Iraku. [137] [138] W obawie przed powstaniem zbrojnym w Kuwejcie, Al Sabah zgodziła się na utworzenie rady ustawodawczej, która miałaby reprezentować „Ruch Wolnego Kuwejtu”, domagając się zjednoczenia Iraku i Kuwejtu. [137] Pierwsze spotkanie rady w 1938 roku zaowocowało jednomyślnymi rezolucjami domagającymi się zjednoczenia Kuwejtu i Iraku. [137]

W marcu 1939 r. w Kuwejcie wybuchło powszechne powstanie zbrojne, które miało zjednoczyć się z Irakiem. [137] Rodzina Al Sabah, wraz z brytyjskim wsparciem wojskowym, brutalnie stłumiła powstanie, zabiła i uwięziła jego uczestników. [137] Król Ghazi z Iraku publicznie zażądał uwolnienia więźniów kuwejckich i ostrzegł rodzinę Al Sabah, by zakończyła represje wobec "Ruchu Wolnego Kuwejtu". [137] [138]

1946-1982: Złota Era Kuwejtu Edytuj

W latach 1946-1982 Kuwejt przeżywał okres prosperity napędzany ropą i liberalną atmosferą. [139] [140] [141] W popularnym dyskursie lata między 1946 a 1982 nazywane są „Złotą Erą Kuwejtu”. [139] [140] [141] [142] W 1950 roku rozpoczęto ważny program prac publicznych, który umożliwił Kuwejtom cieszenie się nowoczesnym standardem życia. W 1952 kraj stał się największym eksporterem ropy w regionie Zatoki Perskiej. Ten ogromny wzrost przyciągnął wielu zagranicznych pracowników, zwłaszcza z Palestyny, Indii i Egiptu – przy czym ten ostatni był szczególnie polityczny w kontekście arabskiej zimnej wojny. [143] W czerwcu 1961 Kuwejt stał się niepodległy wraz z końcem brytyjskiego protektoratu, a szejk Abdullah Al-Salim Al-Sabah został emirem Kuwejtu. Święto narodowe Kuwejtu obchodzone jest jednak 25 lutego, w rocznicę koronacji szejka Abdullaha (pierwotnie obchodzono je 19 czerwca, data niepodległości, ale obawy o letnie upały skłoniły rząd do jego przeniesienia). [144] Zgodnie z warunkami nowo opracowanej Konstytucji, Kuwejt przeprowadził swoje pierwsze wybory parlamentarne w 1963 roku. Kuwejt był pierwszym z krajów arabskich Zatoki Perskiej, który ustanowił konstytucję i parlament.

W latach 60. i 70. Kuwejt był uważany za najbardziej rozwinięty kraj w regionie. [145] [146] [147] Kuwejt był pionierem na Bliskim Wschodzie w dywersyfikacji zarobków z dala od eksportu ropy. [148] Kuwait Investment Authority jest pierwszym na świecie państwowym funduszem majątkowym. Od lat siedemdziesiątych Kuwejt osiągał najwyższe wyniki ze wszystkich krajów arabskich w Indeksie Rozwoju Społecznego. [147] Uniwersytet Kuwejcki został założony w 1966. [147] Przemysł teatralny Kuwejtu był dobrze znany w całym świecie arabskim. [139] [147]

W latach 60. i 70. prasę kuwejcką określano jako jedną z najbardziej wolnych na świecie. [149] Kuwejt był pionierem renesansu literackiego w regionie arabskim. [150] W 1958 r. Al-Arabi magazyn został opublikowany po raz pierwszy. Magazyn stał się najpopularniejszym magazynem w świecie arabskim. [150] Wielu arabskich pisarzy przeniosło się do Kuwejtu, ponieważ cieszyli się większą wolnością wypowiedzi niż gdzie indziej w świecie arabskim. [151] [152] Iracki poeta Ahmed Matar opuścił Irak w latach 70-tych, aby schronić się w bardziej liberalnym środowisku Kuwejtu.

Społeczeństwo kuwejckie w latach 60. i 70. przyjmowało postawy liberalne i nietradycyjne. [153] Na przykład większość kuwejckich kobiet nie nosiła hidżabu w latach 60. i 70. XX wieku. [154] [155]

1982-2015: Niestabilność, wojna w Zatoce Perskiej i terroryzm Edytuj

Podczas wojny irańsko-irackiej Kuwejt wspierał Irak. W latach 80. miało miejsce kilka ataków terrorystycznych w Kuwejcie, w tym zamachy bombowe w Kuwejcie w 1983 r., porwanie kilku samolotów Kuwait Airways i próba zabójstwa Emira Jabera w 1985 r. Kuwejt był regionalnym centrum nauki i technologii w latach 60. i 70. aż do na początku lat osiemdziesiątych sektor badań naukowych znacznie ucierpiał z powodu ataków terrorystycznych. [160]

Po zakończeniu wojny iracko-irańskiej Kuwejt odrzucił prośbę Iraku o umorzenie długu w wysokości 65 mld USD. [161] Rywalizacja gospodarcza między dwoma krajami nastąpiła po tym, jak Kuwejt zwiększył produkcję ropy o 40 procent. [162] Napięcia między tymi dwoma krajami jeszcze bardziej wzrosły w lipcu 1990 r., po tym, jak Irak złożył skargę do OPEC, twierdząc, że Kuwejt kradnie jego ropę z pola w pobliżu granicy przez ukośne wiercenie pola Rumaila. [162]

W sierpniu 1990 r. siły irackie najechały i zaanektowały Kuwejt. Po serii nieudanych negocjacji dyplomatycznych Stany Zjednoczone poprowadziły koalicję w celu usunięcia sił irackich z Kuwejtu, co stało się znane jako wojna w Zatoce Perskiej. 26 lutego 1991 r. koalicji udało się wyprzeć siły irackie. Wycofując się, siły irackie prowadziły politykę spalonej ziemi, podpalając szyby naftowe. [163] Podczas okupacji irackiej zginęło ponad 1000 cywilów w Kuwejcie. Ponadto ponad 600 Kuwejtów zaginęło podczas okupacji Iraku [164] szczątki około 375 znaleziono w masowych grobach w Iraku.

Na początku lat 90. Kuwejt wydalił około 400 000 palestyńskich emigrantów. [165] Polityka Kuwejtu była odpowiedzią na sojusz palestyńskiego przywódcy Jasera Arafata i OWP z Saddamem Husajnem. Kuwejt deportował także tysiące Irakijczyków i Jemeńczyków po wojnie w Zatoce Perskiej. [166] [167]

Ponadto na początku i w połowie lat dziewięćdziesiątych z Kuwejtu wygnano setki tysięcy bezpaństwowców Bedoonów. [30] [168] [166] [29] [167] W Izbie Gmin Zjednoczonego Królestwa w 1995 roku ogłoszono, że rządząca rodzina Al Sabah deportowała 150 000 bezpaństwowców Bedoonów do obozów dla uchodźców na pustyni kuwejckiej w pobliżu irackich granica z minimalną ilością wody, niewystarczającą ilością żywności i brakiem podstawowego schronienia. [169] [168] Władze Kuwejtu zagroziły również zamordowaniem bezpaństwowca Bedoon. [169] [168] W rezultacie wielu bezpaństwowców Bedoonów uciekło do Iraku, gdzie do dziś pozostają bezpaństwowcami. [170] [171]

W tym czasie Human Rights Watch poinformował, co następuje: [169]

„Całkowite traktowanie Bedoonów sprowadza się do polityki wynarodowienia rdzennych mieszkańców, sprowadzania ich do życia w stylu apartheidu we własnym kraju. Polityka rządu kuwejckiego dotycząca nękania i zastraszania Bedoonów oraz odmawiania im prawa do zgodne z prawem przebywanie, zatrudnienie, podróżowanie i przemieszczanie się, naruszają podstawowe zasady praw człowieka… Odmowa obywatelstwa Bedoonom wyraźnie narusza prawo międzynarodowe…” [169]

W marcu 2003 roku Kuwejt stał się trampoliną do inwazji na Irak pod przywództwem USA. Po śmierci emira Jabera w styczniu 2006 r. zastąpił go szejk Saad Al-Sabah, ale został usunięty dziewięć dni później z powodu jego słabego zdrowia. W rezultacie szejk Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah został zaprzysiężony na emira.

Szejk Sabah Al-Ahmad kierował szeroką gamą krajowych polityk reform w 2000 roku. Od 2001 do 2009 roku Kuwejt miał najwyższy ranking Human Development Index w świecie arabskim. [172] [173] [174] [175] W 2005 roku kobiety zdobyły prawo do głosowania i kandydowania w wyborach. W 2014 i 2015 roku Kuwejt zajął pierwsze miejsce wśród krajów arabskich w raporcie Global Gender Gap Report. [176] [177] [178]

26 czerwca 2015 r. w meczecie muzułmańskich szyitów w Kuwejcie miał miejsce samobójczy zamach bombowy. Odpowiedzialność za atak przyznało się Islamskie Państwo Iraku i Lewantu. Zginęło 27 osób, a 227 zostało rannych. Kuwejt jest często opisywany jako największe na świecie źródło finansowania terroryzmu, szczególnie dla ISIS i Al-Kaidy. [179] [180] [181] [182] [183] ​​[184] [185] [186] Od zakończenia wojny w Zatoce Perskiej w 1991 roku oskarżenia o finansowanie terroryzmu przez Kuwejt były bardzo powszechne i pochodzą z wielu różnych źródła, w tym raporty wywiadowcze, zachodni urzędnicy rządowi, badania naukowe i renomowani dziennikarze. [179] [180] [181] [185] [186] [187] [184] [188] [182] [183]

2016-obecnie: Kuwejt Vision 2035 Edytuj

Od połowy do końca 2010 roku Kuwejt rozpoczął realizację krajowego planu rozwoju, Kuwait Vision 2035, aby zdywersyfikować gospodarkę. [33] [189] [190] Plan ma na celu przekształcenie Kuwejtu w wiodące centrum finansowe, a także ma na celu pozycjonowanie Kuwejtu jako globalnego centrum przemysłu petrochemicznego. [191] W rezultacie rynek infrastruktury Kuwejtu wszedł w nową fazę wzrostu. [192] [193] [194] Według MEED, Kuwejt był największym w regionie wydającym megaprojekty na ropę i gaz przez dwa lata. [195] [196] [197] Kuwejt jest obecnie jednym z największych rynków infrastrukturalnych w regionie, [195] [198] [199] Kuwejt ma aktywny plan projektów o wartości 91,6 mld USD. [200] Kuwejt jest trzecim co do wielkości rynkiem w regionie pod względem wielkości rurociągu projektowego. [199] Chiny są największym partnerem handlowym Kuwejtu od 2016 roku. [201] [202] [203] [204] [205]

W ramach Kuwait Vision 2035 Amiri Diwan zainaugurował Kuwejcką Narodową Dzielnicę Kulturalną (KNCD), w skład której wchodzą Centrum Kultury Szejka Abdullaha Al-Salem, Centrum Kultury Szejka Jabera Al-Ahmad, Park Al Shaheed i Pałac Al Salam. [206] [207] [208] [194] Z kosztem kapitałowym przekraczającym 1 miliard dolarów, projekt jest jedną z największych inwestycji kulturalnych na świecie. [207] Al Shaheed Park to największy projekt zielonego dachu, jaki kiedykolwiek podjęto w świecie arabskim. [209] W listopadzie 2016 roku otwarto Centrum Kultury Sheikh Jaber Al Ahmad. [210] [211] Jest największym ośrodkiem kulturalnym i operą na Bliskim Wschodzie. [34] [212] [213] Centrum Kultury Abdullah Al-Salem zostało zainaugurowane na początku 2018 roku, było to największy na świecie projekt muzealny z pojedynczą dostawą. [214] [215] [216] [217] Krajowy Okręg Kulturalny Kuwejtu jest członkiem Global Cultural Districts Network. [41] Amiri Diwan otworzył także Kuwait Motor Town, aby umieścić Kuwejt w czołówce międzynarodowych imprez motorsportowych. [218] [219]

Sabah Al Ahmad Sea City zostało otwarte w połowie 2016 roku. [220] [221] [222] Miasto jest uważane za pionierski projekt w regionie ze względu na zrównoważone dla środowiska techniki budowlane. [223] [224] W ramach Kuwait Vision 2035, Kuwejt zainaugurował swój największy park energii odnawialnej, Shagaya Renewable Energy Park, który obejmuje skoncentrowaną energię słoneczną, słoneczną fotowoltaikę i elektrownie wiatrowe. [225] [226] [227] [228] Park składa się z czterech faz o docelowej mocy 4000 MW. [229] [226]

W ramach Inicjatywy Pasa i Szlaku Kuwejt i Chiny mają wiele ważnych projektów współpracy, w tym miasto Al Mutlaa, które jest obecnie budowane w północnym Kuwejcie. [37] [38] [39] [230] [200] Kuwait Vision 2035 to rozwój północnego Kuwejtu przez Północną Strefę Ekonomiczną (m.in. Abdali, Subiya i Bubiyan Island). Szejk Jaber Al-Ahmad Al-Sabah Causeway jest częścią pierwszej fazy projektu Silk City. [36] Grobla została zainaugurowana w maju 2019 r. w ramach Kuwait Vision 2035, [231] łączy Kuwejt z północnym Kuwejtem. [231] [36] Przy szacowanej wartości budowy wynoszącej około 3 mld USD [232] był to jeden z największych i najtrudniejszych projektów infrastrukturalnych na całym świecie. [232] [233] [231] Przecina dwie sztuczne wyspy (Bay Island North i Bay Island South), które zostały zbudowane w celach rozrywkowych i turystycznych. [233]

W latach poprzedzających pandemię COVID-19 Kuwejt inwestował w swój system opieki zdrowotnej w tempie proporcjonalnie wyższym niż większość innych krajów GCC. [234] W ramach strategii opieki zdrowotnej Kuwait Vision 2035 sektor szpitali publicznych znacznie zwiększył swoje możliwości. [235] [236] [237] Wiele nowych szpitali zostało niedawno otwartych, Kuwejt ma obecnie 20 szpitali publicznych. [238] [235] [236] [237] Nowy szpital Sheikh Jaber Al-Ahmad jest największym szpitalem na Bliskim Wschodzie. [239] Kuwejt ma również 16 prywatnych szpitali. [236]

Istnieje wiele innych dużych projektów infrastrukturalnych w ramach Kuwait Vision 2035. [35] [240] Rafineria Al Zour jest największą rafinerią na Bliskim Wschodzie. [241] [242] [243] Terminal LNG Al Zour jest największym na Bliskim Wschodzie terminalem importowym skroplonego gazu ziemnego. [244] [245] [246] Projekt przyciągnął inwestycje o wartości 3 mld USD. [247] [248] Inne megaprojekty obejmują biopaliwa i czyste paliwa. [249] [250] Sulaibiya Wastewater Treatment Plant to największa na świecie oczyszczalnia ścieków wykorzystująca technologię membranową. [251] [252] [253] [254] [255] Oczyszczalnia Ścieków Umm Al Hayman jest jedną z największych na świecie ekologicznie zrównoważonych oczyszczalni ścieków. [256] [257] [258] [259] [260] [261] Jest to pionierski megaprojekt PPP o wartości szacowanej na 1,8 miliarda USD. [256] [257] [262] [260] [261] [263] Był to czwarty co do wielkości megaprojekt w regionie nagrodzony w 2020 roku. [199]

Kuwejt ma wschodzący przemysł kosmiczny napędzany przez sektor prywatny. [264] Kuwejt był pierwszym krajem w regionie, który wdrożył technologię 5G. [265] Kuwejt jest jednym z wiodących światowych rynków pod względem penetracji 5G. [265] [266] W 2020 r. wydatki na podróże krajowe i turystykę w Kuwejcie osiągnęły 6,1 mld USD (wzrost z 1,6 mld USD w 2019 r.), a turystyka rodzinna jest szybko rosnącym segmentem. [267] W lutym 2020 r. Kuwejt otworzył Międzynarodowy Kompleks Tenisowy Szejka Jabera Al-Abdullah Al-Jaber Al-Sabah i uruchomił Akademię Rafa Nadal w Kuwejcie. [268] [33] Obiekt jest największą akademią tenisa na Bliskim Wschodzie. [268] We wrześniu 2020 r. książę Kuwejtu szejk Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah został 16. emirem Kuwejtu i następcą emira szejka Sabaha Al-Ahmada Al-Jabera Al-Sabaha, który zmarł w wieku 91. [269] W październiku 2020 r. szejk Mishal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah został mianowany Księciem Koronnym. [270]

Nowe miasto uniwersyteckie Sabah Al-Salem jest jednym z największych kampusów edukacyjnych na świecie. [271] Międzynarodowy Port Lotniczy Kuwejt otworzył niedawno dwa nowe terminale dla linii lotniczych z siedzibą w Kuwejcie.Co więcej, największy terminal Kuwejtu Międzynarodowego Portu Lotniczego (Terminal 2) jest obecnie w budowie i zwiększy ogólną przepustowość portu lotniczego o 25-50 mln pasażerów rocznie. [272] Nowy terminal jest przyjazny dla środowiska. [273] [272] [200] Jest to jeden z największych na świecie projektów lotniskowych przyjaznych środowisku. [200] Kuwejt buduje obecnie największy budynek sądowniczy na Bliskim Wschodzie, [200] [274] [275] nowe kompleksy sądowe są przyjazne dla środowiska. [275] [276] [277] [278] [279] Inne ważne wydarzenia obejmują dzielnicę Hessah Al Mubarak w KIPCO. [200] [280]

W ramach chińskiej inicjatywy Belt and Road, port Mubarak Al Kabeer jest częścią pierwszej fazy projektu Silk City. [40] [36] Od 2021 r. port Mubarak Al Kabeer jest obecnie w budowie. [281] [282] [283] [284] [285] We wrześniu 2020 poinformowano, że port jest ukończony w 53%. [286] [287] W marcu 2021 roku ogłoszono, że Kuwejt i Pakistan rozwiną powiązania między portem Gwadar a portem Mubarak Al Kabeer. [288] [289] W kwietniu 2021 r. zakończono pierwszy etap portu (4 koje). [284] W ramach rozwoju Mubarak Al Kabeer Port na wyspie Bubiyan powstaną elektrownie i podstacje. [290] [282] [291] [292] W Subiya zbudowano już 5000-megawatową elektrownię, [293] Elektrownia Subiya jest największą elektrownią w Kuwejcie. [294] [295] [296] Mubarak Al Kabeer Port jest jednym z największych projektów infrastrukturalnych w Kuwejcie w 2021 r. [297] [298] Obecnie realizowany jest projekt drogowy łączący pierwszą fazę Mubarak Al Kabeer Port z istniejącą siecią drogową na wyspie Bubiyan. [299] [284] Remizy straży pożarnej Mubarak Al Kabeer Port są obecnie w fazie rozwoju. [300] Port ma być zrównoważony ekologicznie. [278]

Położony w północno-wschodnim zakątku Półwyspu Arabskiego Kuwejt jest jednym z najmniejszych krajów świata pod względem powierzchni lądowej. Kuwejt leży między szerokościami geograficznymi 28° i 31° N, a długościami 46° i 49° E. Kuwejt jest ogólnie nisko położony, z najwyższym punktem na wysokości 306 m (1004 stóp) nad poziomem morza. [3]

Kuwejt ma dziesięć wysp. [301] O powierzchni 860 km2 (330 ²) Bubiyan jest największą wyspą w Kuwejcie i jest połączona z resztą kraju mostem o długości 2380 metrów. [302] 0,6% kuwejckiego obszaru lądowego jest uważane za uprawne [3] z rzadką roślinnością znalezioną wzdłuż jego 499-kilometrowej (310 mil) linii brzegowej. [3] Kuwejt znajduje się w Zatoce Kuwejckiej, naturalnym głębokowodnym porcie.

Kuwejckie złoże Burgan ma łączną pojemność około 70 miliardów baryłek (11 miliardów metrów sześciennych) potwierdzonych zasobów ropy naftowej. Podczas pożarów ropy w Kuwejcie w 1991 roku powstało ponad 500 jezior naftowych o łącznej powierzchni około 35,7 km2 (13 + 3 ⁄ 4 ²). [303] Wynikające z tego zanieczyszczenie gleby z powodu gromadzenia się oleju i sadzy sprawiło, że wschodnia i południowo-wschodnia część Kuwejtu nie nadawała się do zamieszkania. Resztki piasku i ropy zredukowały duże obszary pustyni kuwejckiej do powierzchni półasfaltowych. [304] Wycieki ropy podczas wojny w Zatoce Perskiej również drastycznie wpłynęły na zasoby morskie Kuwejtu. [305]

Klimat Edytuj

Ze względu na bliskość Kuwejtu do Iraku i Iranu sezon zimowy w Kuwejcie jest chłodniejszy niż w innych krajach przybrzeżnych Półwyspu Arabskiego (zwłaszcza ZEA, Katar i Bahrajn). Kuwejt jest również mniej wilgotny niż inne regiony przybrzeżne Półwyspu Arabskiego. Sezon wiosenny w marcu jest ciepły z okazjonalnymi burzami. Częste wiatry z północnego zachodu są zimne zimą i gorące latem. Między lipcem a październikiem pojawiają się wilgotne wiatry południowo-wschodnie. Wiosną i wczesnym latem przeważają gorące i suche wiatry południowe. Szamal, północno-zachodni wiatr powszechny w czerwcu i lipcu, powoduje dramatyczne burze piaskowe. [306] Lata w Kuwejcie są jednymi z najgorętszych na świecie. Najwyższa zarejestrowana temperatura wyniosła 54 ° C (129 ° F) w Mitribah w dniu 21 lipca 2016 r., co jest najwyższą temperaturą zarejestrowaną w Azji. [307] [308]

Kuwejt emituje dużo dwutlenku węgla na osobę w porównaniu z innymi krajami. [309] W 2014 roku Kuwejt był czwartym krajem na świecie pod względem emisji CO2 na mieszkańca po Katarze, Curaçao oraz Trynidadzie i Tobago według Banku Światowego. [310]

Dostęp do biopojemności w Kuwejcie jest niższy niż średnia światowa. W 2016 r. Kuwejt miał 0,59 globalnego hektara [311] zdolności biologicznej na osobę na swoim terytorium, znacznie mniej niż średnia światowa wynosząca 1,6 globalnego hektara na osobę. [312] W 2016 r. Kuwejt zużył 8,6 hektarów globalnej biopojemności na osobę - ich ekologiczny ślad konsumpcji. Oznacza to, że zużywają około 14,5 razy więcej biopojemności niż Kuwejt. W rezultacie Kuwejt ma deficyt zdolności biologicznej. [311]

Parki narodowe Edytuj

Obecnie w Kuwejcie istnieje pięć obszarów chronionych uznanych przez IUCN. W odpowiedzi na to, że Kuwejt został 169. sygnatariuszem Konwencji Ramsar, rezerwat Mubarak al-Kabeer na wyspie Bubiyan został uznany za pierwszy w kraju obszar podmokły o znaczeniu międzynarodowym. [313] Rezerwat o powierzchni 50 948 ha składa się z małych lagun i płytkich słonych bagien i jest ważnym przystankiem dla ptaków migrujących na dwóch trasach migracji. [313] Rezerwat jest domem dla największej na świecie kolonii lęgowej sieweczki krabowej. [313]

Bioróżnorodność Edytuj

Obecnie w Kuwejcie zarejestrowano 440 gatunków ptaków, z których 18 rozmnaża się w kraju. [314] Kuwejt leży na skrzyżowaniu kilku głównych tras migracji ptaków i każdego roku przelatuje od dwóch do trzech milionów ptaków. [315] Bagna w północnym Kuwejcie i Dżahrze stają się coraz ważniejsze jako schronienie dla migrantów. [315] Wyspy kuwejckie są ważnymi obszarami lęgowymi dla czterech gatunków rybitw i kormoranów sokotra. [315]

Morskie i przybrzeżne ekosystemy Kuwejtu zawierają większość dziedzictwa różnorodności biologicznej kraju. [315] Dwadzieścia osiem gatunków ssaków występuje w zwierzętach Kuwejtu, takich jak gerboa, króliki pustynne i jeże, które są powszechne na pustyni. [315] Nie znaleziono dużych drapieżników, takich jak wilk, karakal i szakal. [315] Wśród zagrożonych gatunków ssaków są lis rudy i żbik. [315] Przyczynami wyginięcia dzikich zwierząt są niszczenie siedlisk i rozległe nieuregulowane polowania. [315] Zarejestrowano czterdzieści gatunków gadów, chociaż żaden nie jest endemiczny dla Kuwejtu. [315]

Woda i urządzenia sanitarne Edytuj

Kuwejt jest częścią dorzecza Tygrysu i Eufratu. [316] [317] [318] [319] [320] Kilka zbiegów Tygrysu i Eufratu stanowi część granicy kuwejcko-irackiej. [321] Kuwejt nie ma obecnie na swoim terytorium żadnych stałych rzek. Kuwejt ma jednak kilka wadi, z których najbardziej godnym uwagi jest Wadi Al-Batin, który stanowi granicę między Kuwejtem a Irakiem. [322] Kuwejt ma również kilka podobnych do rzek kanałów morskich wokół wyspy Bubiyan, w szczególności Khawr Abd Allah, która jest obecnie ujściem rzeki, ale kiedyś była punktem, w którym Shatt al-Arab wpadł do Zatoki Perskiej. Khawr Abd Allah znajduje się w południowym Iraku i północnym Kuwejcie, granica iracko-kuwejcka dzieli dolną część estuarium, ale w sąsiedztwie portu Umm Qasr ujście staje się całkowicie irackie. Tworzy północno-wschodnią linię brzegową wyspy Bubiyan i północną linię brzegową wyspy Warbah. [323]

Kuwejt polega na odsalaniu wody jako głównym źródle świeżej wody do celów pitnych i domowych. [324] [325] Obecnie istnieje ponad sześć zakładów odsalania. [325] Kuwejt był pierwszym krajem na świecie, który zastosował odsalanie do dostarczania wody do użytku domowego na dużą skalę. Historia odsalania w Kuwejcie sięga 1951 roku, kiedy uruchomiono pierwszą instalację destylacyjną. [324]

W 1965 r. rząd Kuwejtu zlecił szwedzkiej firmie inżynieryjnej VBB (Sweco) opracowanie i wdrożenie planu nowoczesnego systemu wodociągowego dla miasta Kuwejt. Firma zbudowała pięć grup wież ciśnień, łącznie trzydzieści jeden wież, zaprojektowanych przez jej głównego architekta Sune Lindströma, zwanych „wieżami grzybowymi”. Dla szóstego miejsca emir Kuwejtu, szejk Jaber Al-Ahmed, chciał bardziej spektakularnego projektu. Ta ostatnia grupa, znana jako Wieże Kuwejckie, składa się z trzech wież, z których dwie służą również jako wieże ciśnień. [326] Woda z zakładu odsalania jest pompowana do wieży. Trzydzieści trzy wieże mają standardową pojemność 102 000 metrów sześciennych wody. „Wieże Ciśnień” (Wieża Kuwejcka i Kuwejckie Wieże Ciśnień) otrzymały Nagrodę Aga Chana za Architekturę (Cykl 1980). [327]

Zasoby słodkiej wody Kuwejtu są ograniczone do wód gruntowych, odsolonej wody morskiej i oczyszczonych ścieków. [324] Istnieją trzy główne komunalne oczyszczalnie ścieków. [324] Większość zapotrzebowania na wodę jest obecnie zaspokajana przez zakłady odsalania wody morskiej. [324] [325] Odprowadzanie ścieków jest obsługiwane przez ogólnokrajową sieć kanalizacyjną obejmującą 98% obiektów w kraju. [328]

System polityczny Edytuj

Kuwejt jest emiratem o autokratycznym systemie politycznym [18], który jest czasami określany jako „półdemokratyczny”. [329] Emir jest głową państwa. System polityczny składa się z mianowanego sądownictwa, mianowanego rządu (zdominowanego przez rządzącą rodzinę Al Sabah) i nominalnie wybranego parlamentu. [18] Konstytucja Kuwejtu została promulgowana w 1962. Emir dwukrotnie zawiesił konstytucję: w 1976 i 1986. [330] [18] Freedom House ocenia kraj jako "Częściowo wolny" w sondażu Freedom in the World, [331] natomiast seria danych Polity [334] i Economist Democracy Index [335] klasyfikują Kuwejt jako autokrację (dyktaturę).

Kuwejt jest regularnie określany jako „państwo rentierskie”, w którym rządząca rodzina wykorzystuje dochody z ropy naftowej do kupowania politycznej przyzwolenia obywateli. Ponad 70% wydatków rządowych składa się z pensji i subsydiów sektora publicznego. [336] Chociaż system polityczny Kuwejtu jest autokratyczny [18] Konstytucja Kuwejtu jest uważana za najbardziej liberalną konstytucję w GCC. [337] Kuwejt ma aktywną sferę publiczną i społeczeństwo obywatelskie z organizacjami politycznymi i społecznymi, które są partiami pod każdym względem. [338] [339] Grupy zawodowe, takie jak Izba Handlowa, zachowują autonomię wobec rządu. [338] [339]

Władzę wykonawczą sprawuje rząd. [18] Emir powołuje premiera, który z kolei wybiera gabinet ministrów wchodzących w skład rządu. W ostatnich dziesięcioleciach wiele polityk rządu Kuwejtu zostało scharakteryzowanych jako „inżynieria demograficzna”, szczególnie w odniesieniu do bezpaństwowego kryzysu Bedoon w Kuwejcie i historii naturalizacji w Kuwejcie.

Sądownictwo nie jest niezależne od rządu,[18] emir mianuje wszystkich sędziów, a wielu sędziów to cudzoziemcy z Egiptu. Do Trybunału Konstytucyjnego należy orzekanie o zgodności ustaw i dekretów z konstytucją.

Władza ustawodawcza składa się ze Zgromadzenia Narodowego, które sprawuje nominalną władzę nadzorczą. Emir może autokratycznie rozwiązać parlament. [18] Od lat 60. ponad 60% wszystkich parlamentów kuwejckich zostało rozwiązanych przez emira bez ukończenia pełnej czteroletniej kadencji. [18]

Chociaż kuwejckie kobiety przewyższają liczebnie siłę roboczą [25], udział polityczny kuwejckich kobiet jest ograniczony. [340] Kuwejckie kobiety są uważane za najbardziej wyemancypowane kobiety na Bliskim Wschodzie. W 2014 i 2015 roku Kuwejt zajął pierwsze miejsce wśród krajów arabskich w raporcie Global Gender Gap Report. [176] [177] [178] W 2013 r. 53% kuwejckich kobiet było zatrudnionych na rynku pracy. [26] Kuwejt ma wyższy udział kobiet w sile roboczej niż inne kraje GCC. [25] [26] [341]

Prawo kuwejckie nie uznaje partii politycznych. Jednak kilka grup politycznych działa jako: de facto partie polityczne. Poważny de facto partie polityczne obejmują Narodowy Sojusz Demokratyczny, Blok Akcji Ludowej, Hadas (Kuwejckie Bractwo Muzułmańskie), Narodowy Sojusz Islamski oraz Sojusz Sprawiedliwości i Pokoju.

Stosunki zagraniczne Edytuj

Sprawami zagranicznymi Kuwejtu zajmuje się Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Pierwsze biuro departamentu spraw zagranicznych powstało w 1961 r. Kuwejt stał się 111. państwem członkowskim Organizacji Narodów Zjednoczonych w maju 1963 r. Jest długoletnim członkiem Ligi Arabskiej i Rady Współpracy Zatoki Perskiej.

Przed wojną w Zatoce Perskiej Kuwejt był jedynym „prosowieckim” państwem w regionie Zatoki Perskiej. [342] Kuwejt działał jako kanał łączący Sowietów z innymi arabskimi państwami Zatoki Perskiej, a Kuwejt był używany do zademonstrowania korzyści z prosowieckiego stanowiska. [342] W lipcu 1987 r. Kuwejt odmówił wpuszczenia amerykańskich baz wojskowych na swoje terytorium. [343] W wyniku wojny w Zatoce Perskiej stosunki Kuwejtu z USA uległy poprawie (główny sojusznik spoza NATO) i obecnie gości tysiące amerykańskiego personelu wojskowego i kontrahentów w aktywnych obiektach USA. Kuwejt jest również ważnym sojusznikiem ASEAN i utrzymuje bliskie stosunki z Chinami, jednocześnie pracując nad wypracowaniem modelu współpracy na wielu polach. [344] [345] Według urzędników Kuwejtu, Kuwejt jest największym arabskim inwestorem w Niemczech, szczególnie w odniesieniu do firmy Mercedes-Benz. [346]

Wojsko Edytuj

Wojsko Kuwejtu wywodzi swoje pierwotne korzenie od kawalerii i piechoty kuwejckiej, którzy chronili Kuwejt i jego mury od początku XX wieku. Ci kawalerzyści i piechoty tworzyli siły obronne i bezpieczeństwa w obszarach metropolitalnych i byli odpowiedzialni za ochronę placówek poza murami Kuwejtu.

Wojsko Kuwejtu składa się z kilku połączonych sił obronnych. Organami zarządzającymi są Ministerstwo Obrony Kuwejtu, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Kuwejtu, Gwardia Narodowa Kuwejtu i Dyrekcja Straży Pożarnej Kuwejtu. Emir Kuwejtu jest domyślnie głównodowodzącym wszystkich sił obronnych.

System prawny Edytuj

Kuwejt podąża za „systemem prawa cywilnego” wzorowanym na francuskim systemie prawnym [347] [348] [349] System prawny Kuwejtu jest w dużej mierze świecki. [350][351][352] [353] Prawo szariatu reguluje tylko prawo rodzinne dla mieszkańców muzułmańskich, [351] [354], podczas gdy niemuzułmanie w Kuwejcie mają świeckie prawo rodzinne. W zakresie stosowania prawa rodzinnego istnieją trzy odrębne sekcje sądowe: sunnicki (Maliki), szyicki i niemuzułmański. Według Organizacji Narodów Zjednoczonych system prawny Kuwejtu jest mieszanką angielskiego prawa zwyczajowego, francuskiego prawa cywilnego, egipskiego prawa cywilnego i prawa islamskiego. [355]

System sądowniczy w Kuwejcie jest świecki. [356] [357] W przeciwieństwie do innych państw arabskich Zatoki Perskiej, Kuwejt nie ma sądów szariatu. [357] Prawo rodzinne sprawują sekcje cywilnego sądownictwa. [357] Kuwejt ma najbardziej świeckie prawo handlowe w regionie Zatoki Perskiej. [358] Parlament kryminalizował konsumpcję alkoholu w 1983. [359] Kodeks statusu osobistego Kuwejtu został ogłoszony w 1984. [360]

Prawa człowieka Edytuj

Prawa człowieka w Kuwejcie były przedmiotem poważnej krytyki, zwłaszcza w odniesieniu do Bedoonów (bezpaństwowców). [29] [30] [361] [166] Postępowanie rządu kuwejckiego w sprawie kryzysu związanego z bezpaństwowcami w Bedoon spotkało się ze znaczną krytyką wielu organizacji praw człowieka, a nawet ONZ. [362] Według Human Rights Watch w 1995 roku Kuwejt wyprodukował 300 000 bezpaństwowców Bedoonów. [32] Kuwejt ma największą liczbę bezpaństwowców w całym regionie. [30] [31] Od 1986 r. rząd Kuwejtu odmówił udzielenia Bedoonom jakiejkolwiek formy dokumentacji, w tym aktów urodzenia, aktów zgonu, dowodów osobistych, aktów małżeństwa i praw jazdy. [31] [363] Kryzys w Kuwejcie przypomina kryzys Rohingya w Myanmarze (Birma). [364]

Z drugiej strony organizacje praw człowieka krytykują Kuwejt za łamanie praw człowieka wobec cudzoziemców. Cudzoziemcy stanowią 70% całkowitej populacji Kuwejtu. System kafala naraża cudzoziemców na wyzysk. Deportacja administracyjna jest bardzo powszechna w Kuwejcie za drobne wykroczenia, w tym drobne wykroczenia drogowe. Kuwejt jest jednym z największych na świecie przestępców handlu ludźmi. Setki tysięcy cudzoziemców padają ofiarą licznych naruszeń praw człowieka, w tym przymusowej niewoli. Są narażeni na nadużycia fizyczne i seksualne, niewypłacanie pensji, złe warunki pracy, groźby, zamknięcie w domu i zatrzymywanie paszportów w celu ograniczenia ich swobody przemieszczania się. [365] [366] Wiele organizacji praw człowieka oskarża Kuwejt o politykę apartheidu wobec cudzoziemców.

W 2009 roku 20% młodzieży przebywającej w ośrodkach dla nieletnich miało dysleksję, w porównaniu do 6% populacji ogólnej. [367] Dane z badania z 1993 r. wykazały, że w więzieniach kuwejckich występuje wyższy wskaźnik zachorowalności na zaburzenia psychiczne niż w populacji ogólnej. [368]

Podział administracyjny Edytuj

Kuwejt ma bogatą gospodarkę opartą na ropie naftowej. [369] Kuwejt jest jednym z najbogatszych krajów świata. [20] [370] [371] [372] Dinar kuwejcki jest najwyżej wycenianą jednostką waluty na świecie. [19] Według Banku Światowego Kuwejt jest piątym najbogatszym krajem na świecie pod względem dochodu narodowego brutto na mieszkańca. [20] W wyniku różnych polityk dywersyfikacji ropa naftowa stanowi obecnie 43% całkowitego PKB i 70% dochodów z eksportu. [204] Największym przemysłem nienaftowym jest produkcja stali. [373] [374] [375] [376] [377]

W ciągu ostatnich pięciu lat w Kuwejcie nastąpił znaczny wzrost przedsiębiorczości i małych firm rozpoczynających działalność. [378] [379] Sektor nieformalny również rośnie, [380] głównie ze względu na popularność firm na Instagramie. [381] [382] [383] W 2020 roku Kuwejt zajął czwarte miejsce w regionie MENA pod względem finansowania startupów po Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Egipcie i Arabii Saudyjskiej. [384]

W 2019 r. głównymi produktami eksportowymi Kuwejtu były paliwa mineralne, w tym ropa (89,1% całkowitego eksportu), samoloty i statki kosmiczne (4,3%), chemikalia organiczne (3,2%), tworzywa sztuczne (1,2%), żelazo i stal (0,2%), klejnoty oraz metale szlachetne (0,1%), maszyny, w tym komputery (0,1%), aluminium (0,1%), miedź (0,1%) oraz sól, siarka, kamień i cement (0,1%). [385] Kuwejt był największym na świecie eksporterem sulfonowanych, nitrowanych i nitrozowanych węglowodorów w 2019 r. [386] Kuwejt zajął 63. miejsce na 157 krajów w 2019 Economic Complexity Index (ECI). [386]

W ostatnich latach Kuwejt uchwalił pewne środki w celu uregulowania zagranicznej siły roboczej ze względu na obawy związane z bezpieczeństwem. Na przykład pracownicy z Gruzji podlegają wzmożonej kontroli przy ubieganiu się o wizy wjazdowe, a na wjazd pracowników domowych z Gwinei Bissau i Wietnamu nałożono całkowity zakaz wjazdu. [387] Zakazani są również pracownicy z Bangladeszu.[388] W kwietniu 2019 r. Kuwejt dodał Etiopię, Burkina Faso, Bhutan, Gwineę i Gwineę Bissau do listy zakazanych krajów, co daje ich łącznie 20. Według Migrant Rights zakazy są wprowadzane głównie ze względu na to, że w tych krajach brakuje ambasad i korporacji pracowniczych w Kuwejcie. [389]

Ropa naftowa i gaz ziemny Edytuj

Mimo stosunkowo niewielkiego terytorium Kuwejt posiada udokumentowane rezerwy ropy naftowej na poziomie 104 miliardów baryłek, szacowane na 10% światowych zasobów. Kuwejt posiada również znaczne rezerwy gazu ziemnego. Wszystkie zasoby naturalne w kraju są własnością państwową.

W ramach Kuwait Vision 2035, Kuwejt dąży do uzyskania pozycji globalnego centrum przemysłu petrochemicznego. [191] Rafineria Al Zour jest największą rafinerią na Bliskim Wschodzie. [241] [242] [243] Terminal LNG Al Zour jest największym na Bliskim Wschodzie terminalem importowym skroplonego gazu ziemnego. [244] [245] [246] Projekt przyciągnął inwestycje o wartości 3 mld USD. [247] [248] Inne megaprojekty obejmują biopaliwa i czyste paliwa. [249] [250]

Produkcja stali Edytuj

Produkcja stali jest drugim co do wielkości przemysłem Kuwejtu. [374] United Steel Industrial Company (KWT Steel) jest główną firmą produkującą stal w Kuwejcie, która zaspokaja wszystkie wymagania rynku krajowego Kuwejtu (w szczególności budowlane). [375] [373] [376] [377] Kuwejt jest samowystarczalny pod względem stali. [375] [373] [376] [377]

Rolnictwo Edytuj

W 2016 r. wskaźnik samowystarczalności żywnościowej Kuwejtu wynosił 49,5% w przypadku warzyw, 38,7% w przypadku mięsa, 12,4% w nabiału, 24,9% w owocach i 0,4% w zbożach. [390] 8,5% całego terytorium Kuwejtu to grunty rolne, chociaż grunty orne stanowią 0,6% całego terytorium Kuwejtu. [391] [392] Historycznie Jahra była obszarem głównie rolniczym. Obecnie w Jahra są różne farmy. [393]

Finanse Edytuj

Kuwait Investment Authority (KIA) to suwerenny fundusz majątkowy Kuwejtu specjalizujący się w inwestycjach zagranicznych. KIA jest najstarszym na świecie państwowym funduszem majątkowym. Od 1953 r. rząd Kuwejtu kieruje inwestycje do Europy, Stanów Zjednoczonych i Azji i Pacyfiku. W 2015 r. aktywa wyceniono na 592 mld USD. [394] Jest to piąty co do wielkości państwowy fundusz majątkowy na świecie.

Kuwejt ma wiodącą pozycję w branży finansowej w GCC. [395] Emir promował ideę, że Kuwejt powinien skoncentrować swoją energię, w zakresie rozwoju gospodarczego, na przemyśle finansowym. [395] Historyczna prymat Kuwejtu (wśród monarchii GCC) w finansach sięga założenia Narodowego Banku Kuwejtu w 1952 roku. [395] Bank był pierwszą lokalną korporacją notowaną na giełdzie w regionie GCC. [395] Pod koniec lat 70. i na początku lat 80. w Kuwejcie pojawił się alternatywny rynek akcji, handlujący akcjami spółek GCC, Souk Al-Manakh. [395] W szczytowym momencie jej kapitalizacja rynkowa była trzecią najwyższą na świecie, za Stanami Zjednoczonymi i Japonią, a przed Wielką Brytanią i Francją. [395]

Kuwejt ma duży przemysł zarządzania majątkiem, który wyróżnia się w regionie. [395] Kuwejckie firmy inwestycyjne zarządzają większą liczbą aktywów niż w jakimkolwiek innym kraju GCC, z wyjątkiem znacznie większej Arabii Saudyjskiej. [395] Centrum Finansowe Kuwejtu, w przybliżonych obliczeniach, oszacowało, że firmy kuwejckie odpowiadają za ponad jedną trzecią łącznych aktywów zarządzanych w GCC. [395]

Względna siła Kuwejtu w branży finansowej rozciąga się na jego giełdę. [395] Przez wiele lat łączna wycena wszystkich spółek notowanych na Kuwejckiej Giełdzie Papierów Wartościowych znacznie przewyższała wartość wszystkich innych giełd GCC, z wyjątkiem Arabii Saudyjskiej. [395] W 2011 r. przedsiębiorstwa finansowe i bankowe stanowiły ponad połowę kapitalizacji rynkowej giełdy kuwejckiej wśród wszystkich państw GCC, kapitalizacja rynkowa firm z sektora finansowego z Kuwejtu ustępowała w sumie jedynie Arabii Saudyjskiej. [395] W ostatnich latach kuwejckie firmy inwestycyjne zainwestowały znaczną część swoich aktywów za granicą, a ich aktywa zagraniczne stały się znacznie większe niż aktywa krajowe. [395]

Kuwejt jest głównym źródłem zagranicznej pomocy gospodarczej dla innych państw poprzez Kuwejcki Fundusz na rzecz Arabskiego Rozwoju Gospodarczego, autonomiczną instytucję państwową utworzoną w 1961 r. na wzór międzynarodowych agencji rozwoju. W 1974 r. mandat funduszu na udzielanie pożyczek został rozszerzony na wszystkie kraje rozwijające się na świecie.

Zdrowie Edytuj

Kuwejt ma finansowany przez państwo system opieki zdrowotnej, który zapewnia bezpłatne leczenie obywatelom Kuwejtu. Przychodnie ambulatoryjne znajdują się w każdej dzielnicy mieszkalnej w Kuwejcie. Istnieje system ubezpieczeń społecznych, który zapewnia emigrantom opiekę zdrowotną po niższych kosztach. Prywatni świadczeniodawcy również prowadzą placówki medyczne w kraju, dostępne dla członków ich programów ubezpieczeniowych. W ramach Kuwait Vision 2035 niedawno otwarto wiele nowych szpitali. [236] [235] [237] W latach poprzedzających pandemię COVID-19 Kuwejt inwestował w swój system opieki zdrowotnej w tempie proporcjonalnie wyższym niż większość innych krajów GCC. [234] W rezultacie sektor szpitali publicznych znacznie zwiększył swoją pojemność. [236] [235] [237] Kuwejt ma obecnie 20 szpitali publicznych. [238] [235] Nowy szpital Sheikh Jaber Al-Ahmad jest największym szpitalem na Bliskim Wschodzie. [239] Kuwejt ma również 16 prywatnych szpitali. [236]

Nauka i technologia Edytuj

Kuwejt ma rosnący sektor badań naukowych. Według Urzędu Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych, Kuwejt zarejestrował 448 patentów na dzień 31 grudnia 2015 r. [396] Kuwejt jest drugim co do wielkości producentem patentów w świecie arabskim. [396] [397] [398] [399] Kuwejt produkuje największą liczbę patentów per capita w świecie arabskim i OIC. [400] [401] [402] [403] Rząd wdrożył różne programy w celu wspierania innowacji skutkujących prawami patentowymi. [404] [400] W latach 2010-2016 Kuwejt odnotował najwyższy wzrost liczby patentów w świecie arabskim. [404] [400] [398]

Kuwejt był pierwszym krajem w regionie, który wdrożył technologię 5G. [265] Kuwejt jest jednym z wiodących światowych rynków pod względem penetracji 5G. [265] [266]

Edytuj przestrzeń

Kuwejt ma wschodzący przemysł kosmiczny, który jest w dużej mierze napędzany przez inicjatywy sektora prywatnego. [264]

Um Alaisz 4 Edytuj

Siedem lat po wystrzeleniu pierwszego na świecie satelity komunikacyjnego, Telstar 1, Kuwejt zainaugurował w październiku 1969 roku pierwszą satelitarną stację naziemną na Bliskim Wschodzie, około 70 km na północ od Kuwejtu w obszarze zwanym „Um Alaish”. [405] Kompleks stacji satelitarnych Um Alaish mieścił kilka satelitarnych stacji naziemnych, w tym Um Alaish 1 (1969), Um Alaish 2 (1977) i Um Alaish 3 (1981). Świadczył usługi łączności satelitarnej w Kuwejcie do 1990 roku, kiedy został zniszczony przez irackie siły zbrojne podczas irackiej inwazji na Kuwejt. [406] W 2019 roku Kuwait's Orbital Space ustanowiła amatorską stację naziemną satelitarną, aby zapewnić bezpłatny dostęp do sygnałów z satelitów na orbicie przelatujących nad Kuwejtem. Stacja została nazwana Um Alaish 4, aby kontynuować spuściznę stacji satelitarnej „Um Alaish”. [407] Um Alaish 4 jest członkiem rozproszonej sieci stacji naziemnych FUNcube [408] oraz projektu otwartej stacji naziemnej sieci satelitarnej (SatNOGS). [409]

Eksperyment TSCK w kosmosie Edytuj

Przestrzeń orbitalna Kuwejtu we współpracy z Centrum Naukowym Kuwejtu (TSCK) po raz pierwszy wprowadziła w Kuwejcie możliwość wysłania przez studentów eksperymentu naukowego w kosmos. Celem tej inicjatywy było umożliwienie uczniom poznania (a) sposobu wykonywania misji naukowych w kosmosie (b) środowiska mikrograwitacji (nieważkości) (c) prowadzenia nauki jak prawdziwy naukowiec. Możliwość ta była możliwa dzięki umowie Orbital Space z DreamUp PBC i Nanoracks LLC, które współpracują z NASA w ramach umowy o ustawie kosmicznej. [410] Eksperyment studentów został nazwany „Eksperyment Kuwejtu: E.coli konsumujące dwutlenek węgla w celu zwalczania zmian klimatycznych”. [411] Eksperyment został wystrzelony podczas lotu kosmicznego SpaceX CRS-21 (SpX-21) do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS) w dniu 6 grudnia 2020 r. Astronauci Shannon Walker (członek wyprawy ISS 64) przeprowadzili eksperyment w imieniu studentów .

Kod w przestrzeni Edytuj

Aby zwiększyć świadomość na temat aktualnych możliwości i zachęcić do rozwiązywania wyzwań stojących przed przemysłem satelitarnym, Kuwejt Orbital Space we współpracy z Space Challenges Program [412] i EnduroSat [413] wprowadził międzynarodową możliwość programowania online studentów o nazwie „Code in Space”. Ta możliwość umożliwia studentom z całego świata wysyłanie i wykonywanie własnego kodu w kosmosie. [414] Kod jest transmitowany z satelitarnej stacji naziemnej do sześcianu (nanosatelity) krążącego wokół Ziemi 500 km (310 mil) nad poziomem morza. Kod jest następnie wykonywany przez komputer pokładowy satelity i testowany w rzeczywistych warunkach kosmicznych. Nanosatelita nazywa się „QMR-KWT” (arab. قمر ​​الكويت), co oznacza „Księżyc Kuwejtu”, w tłumaczeniu z arabskiego. QMR-KWT ma zostać wystrzelony w kosmos w czerwcu 2021 r. [415] na rakiecie SpaceX Falcon 9 Block 5. Planuje się, że QMR-KWT zostanie przetransportowany do miejsca docelowego (orbita słoneczno-synchroniczna) za pośrednictwem pojazdu do przenoszenia orbity Vigoride przez Momentus Space. QMR-KWT to pierwszy satelita Kuwejtu. [416]

Rakieta kosmiczna Kuwejtu Edytuj

Kuwejcka rakieta kosmiczna (KSR) to projekt kuwejcki mający na celu zbudowanie i wystrzelenie pierwszej w Arabii suborbitalnej ciekłej rakiety dwupaliwowej. [417] Projekt podzielony jest na dwie fazy z dwoma oddzielnymi pojazdami: wstępną fazę testów z KSR-1 jako pojazdem testowym zdolnym do osiągnięcia wysokości 8 km (5,0 mil) oraz bardziej ekspansywną fazę testów suborbitalnych z KSR- 2 planował lecieć na wysokość 100 km (62 mil). [418]

Edukacja Edytuj

Kuwejt miał najwyższy wskaźnik alfabetyzacji w świecie arabskim w 2010 roku. [419] Ogólny system edukacji składa się z czterech poziomów: przedszkolnego (trwającego 2 lata), podstawowego (trwającego 5 lat), średniego (trwającego 4 lata) i średniego (trwa 3 lata). [420] Nauka szkolna na poziomie podstawowym i średnim jest obowiązkowa dla wszystkich uczniów w wieku 6-14 lat. Wszystkie poziomy edukacji państwowej, w tym szkolnictwo wyższe, są bezpłatne. [421] System edukacji publicznej przechodzi modernizację dzięki projektowi realizowanemu wspólnie z Bankiem Światowym. [422] [423]

Turystyka Edytuj

W 2020 r. wydatki na podróże krajowe i turystykę w Kuwejcie osiągnęły 6,1 mld USD (wzrost z 1,6 mld USD w 2019 r.), a turystyka rodzinna jest szybko rosnącym segmentem. [267] WTTC uznało Kuwejt za jeden z najszybciej rozwijających się krajów na świecie pod względem PKB w zakresie podróży i turystyki w 2019 r., z 11,6% wzrostem rok do roku. [267] W 2016 roku branża turystyczna wygenerowała prawie 500 milionów dolarów przychodów. [424] W 2015 roku turystyka stanowiła 1,5 procent PKB. [425] [426] Sabah Al Ahmad Sea City to jedna z największych atrakcji Kuwejtu.

Amiri Diwan niedawno zainaugurował nową Narodową Dzielnicę Kulturalną Kuwejtu (KNCD), w skład której wchodzą Centrum Kultury Szejka Abdullaha Al Salema, Centrum Kultury Szejka Jabera Al Ahmada, Park Al Shaheed i Pałac Al Salam. [207] [206] Z kosztem kapitałowym przekraczającym 1 miliard dolarów, projekt jest jedną z największych inwestycji kulturalnych na świecie. [207] Krajowy Okręg Kulturalny Kuwejtu jest członkiem Global Cultural Districts Network. [41] Coroczny festiwal „Hala Febrayer” przyciąga wielu turystów z sąsiednich krajów GCC [427] i obejmuje różnorodne wydarzenia, w tym koncerty muzyczne, parady i karnawały. [427] [428] [429] Festiwal jest miesięcznym upamiętnieniem wyzwolenia Kuwejtu i trwa od 1 do 28 lutego. Sam Dzień Wyzwolenia obchodzony jest 26 lutego. [430]

Transport Edytuj

Kuwejt posiada rozbudowaną i nowoczesną sieć autostrad. Drogi rozszerzone 5749 km (3572 mil), z czego 4887 km (3037 mil) jest utwardzona. W użyciu jest ponad dwa miliony samochodów osobowych i 500 000 komercyjnych taksówek, autobusów i ciężarówek. Na głównych autostradach maksymalna prędkość wynosi 120 km/h (75 mph). Ponieważ w kraju nie ma sieci kolejowej, większość ludzi podróżuje samochodami.

Sieć transportu publicznego w kraju składa się prawie w całości z linii autobusowych. Państwowe Przedsiębiorstwo Transportu Publicznego w Kuwejcie zostało założone w 1962 roku. Obsługuje lokalne linie autobusowe w Kuwejcie, a także usługi na dłuższych dystansach do innych państw Zatoki Perskiej. Główną prywatną firmą autobusową jest CityBus, która obsługuje około 20 tras na terenie całego kraju. Inna prywatna firma autobusowa, Kuwait Gulf Link Public Transport Services, została założona w 2006 roku. Obsługuje lokalne linie autobusowe w Kuwejcie i usługi na dłuższych dystansach do sąsiednich krajów arabskich.

W Kuwejcie są dwa lotniska. Międzynarodowy port lotniczy w Kuwejcie służy jako główny węzeł komunikacyjny dla międzynarodowych podróży lotniczych. Państwowe Kuwait Airways to największa linia lotnicza w kraju. Część kompleksu lotniskowego jest wyznaczona jako Baza Lotnicza Al Mubarak, w której znajduje się siedziba Sił Powietrznych Kuwejtu, a także Muzeum Sił Powietrznych Kuwejtu. W 2004 roku uruchomiono pierwszą prywatną linię lotniczą Kuwejtu, Jazeera Airways. W 2005 roku powstała druga prywatna linia lotnicza Wataniya Airways.

Kuwejt ma jedną z największych branż żeglugowych w regionie. Kuwait Ports Public Authority zarządza i obsługuje porty w całym Kuwejcie. Główne handlowe porty morskie tego kraju to Shuwaikh i Shuaiba, które w 2006 r. obsłużyły łączny ładunek 753,334 TEU. [431] Mina Al-Ahmadi, największy port w kraju, obsługuje większość eksportu ropy z Kuwejtu. [432] Budowa portu Mubarak Al Kabeer na wyspie Bubiyan rozpoczęła się w 2019 r. Oczekuje się, że po rozpoczęciu operacji port ma obsłużyć 1,3 mln TEU.

Populacja Kuwejtu w 2018 roku liczyła 4,6 miliona ludzi, z czego 1,4 miliona to Kuwejtczycy, 1,2 miliona to inni Arabowie, 1,8 miliona emigrantów z Azji [2] i 47 227 Afrykanów. [433]

Grupy etniczne Edytuj

Emigranci w Kuwejcie stanowią około 70% całkowitej populacji Kuwejtu. Pod koniec grudnia 2018 r. 57,65% całkowitej populacji Kuwejtu stanowili Arabowie (w tym arabscy ​​emigranci). [2] Indianie i Egipcjanie są odpowiednio największymi społecznościami ekspatów. [434]

Religia Edytuj

Oficjalną religią państwową Kuwejtu jest islam sunnicki Maliki. Rodzina rządząca Al Sabah, w tym emir, wyznaje madhab Maliki islamu sunnickiego. Większość obywateli Kuwejtu to muzułmanie, nie ma oficjalnego spisu powszechnego, ale szacuje się, że 60%–70% to sunnici, a 30%–40% to szyici. [435] [436] Kraj obejmuje rodzimą społeczność chrześcijańską, szacowaną na od 259 do 400 chrześcijańskich obywateli Kuwejtu. [437] Kuwejt jest jedynym krajem GCC poza Bahrajnem, który ma lokalną ludność chrześcijańską, która posiada obywatelstwo. Istnieje również niewielka liczba obywateli Kuwejtu, którzy wyznają wiarę Baháʼí. [438] [439] Kuwejt ma również dużą społeczność emigrantów chrześcijan, hinduistów, buddystów i sikhów. [438]

Języki Edytuj

Oficjalnym językiem Kuwejtu jest Modern Standard Arabic, ale jego codzienne użycie ogranicza się do dziennikarstwa i edukacji. Arabski kuwejcki to odmiana języka arabskiego używana w życiu codziennym. [440] Angielski jest powszechnie rozumiany i często używany jako język biznesowy. Poza językiem angielskim, francuski jest nauczany jako trzeci język dla studentów kierunków humanistycznych w szkołach, ale tylko przez dwa lata. Kuwejcki arabski jest odmianą arabskiego Zatoki Perskiej, mającą podobieństwa z dialektami sąsiednich obszarów przybrzeżnych we wschodniej Arabii. [441] Ze względu na imigrację w swojej historii sprzed nafty, a także handel, kuwejcki arabski zapożyczył wiele słów z języków perskich, indyjskich, języka beludżi, tureckiego, angielskiego i włoskiego. [442]

Ze względu na historyczną imigrację, perski kuwejcki jest używany wśród Ajam Kuwejt. [443] [444] Irańskie sub-dialekty Larestani, Khonji, Bastakiego i Gerashi również wpłynęły na słownictwo kuwejckiego arabskiego. [445] Większość szyickich obywateli Kuwejtu jest pochodzenia irańskiego. [446] [447] [448] [449] [450] [451]

Kuwejcka kultura popularna w postaci teatru, radia, muzyki i telenoweli kwitnie, a nawet jest eksportowana do sąsiednich stanów. [42] [452] W krajach arabskich Zatoki, kultura Kuwejtu jest najbliższa kulturze Bahrajnu, co jest widoczne w bliskim związku między tymi dwoma państwami w produkcjach teatralnych i telenoweli. [453]

Społeczeństwo Edytuj

Społeczeństwo kuwejckie jest znacznie bardziej otwarte niż inne społeczeństwa arabskie w Zatoce Perskiej. [454] Obywatele Kuwejtu są zróżnicowani etnicznie, składają się zarówno z Arabów, jak i Persów („Ajam”). [455] Kuwejt wyróżnia się w regionie jako najbardziej liberalny we wzmacnianiu pozycji kobiet w sferze publicznej. [456] [457] [458] Zatrudnienie kobiet w Kuwejcie przewyższa liczbę mężczyzn. [25] Kuwejcki politolog Ghanim Alnajjar postrzega te cechy jako przejaw kuwejckiego społeczeństwa jako całości, przy czym w regionie Zatoki Perskiej jest ono „najmniej surowe w stosunku do tradycji”. [459]

Telewizja i teatr Edytuj

Przemysł dramatu telewizyjnego w Kuwejcie przewyższa inne branże teatralne w krajach Zatoki Perskiej i produkuje co najmniej piętnaście seriali rocznie. [460] [461] [462] Kuwejt jest centrum produkcji telewizyjnej sceny komediowej i dramatycznej w Zatoce Perskiej. [461] Większość seriali i komedii telewizyjnych Zatoki Perskiej jest kręconych w Kuwejcie. [461] [463] [464] Kuwejckie telenowele to najczęściej oglądane telenowele z regionu Zatoki Perskiej. [460] [465] [466] Opera mydlana jest najbardziej popularna w czasie Ramadanu, kiedy rodziny zbierają się, by przerwać post. [467] Choć zwykle wykonywane w dialekcie kuwejckim, pokazywane były z powodzeniem aż do Tunezji. [468] Kuwejt jest często nazywany „Hollywood of the Gulf” ze względu na popularność jego telewizyjnych oper mydlanych i teatru. [469]

Kuwejt słynie z rodzimej tradycji teatralnej. [470] [471] [472] Kuwejt jest jedynym krajem w regionie Zatoki Perskiej z tradycjami teatralnymi. [470] Ruch teatralny w Kuwejcie stanowi dużą część życia kulturalnego kraju. [473] Działalność teatralna w Kuwejcie rozpoczęła się w latach 20., kiedy ukazały się pierwsze dramaty mówione. [474] Działalność teatralna jest nadal popularna. [473] Abdulhussain Abdulredha jest najwybitniejszym aktorem.

Kuwejt jest głównym ośrodkiem kształcenia scenograficznego i teatralnego w rejonie Zatoki Perskiej. [475] [476] W 1973 r. został założony przez rząd Wyższy Instytut Sztuki Teatralnej w celu zapewnienia wyższego wykształcenia w zakresie sztuk teatralnych. [476] Instytut posiada kilka wydziałów. Instytut ukończyło wielu aktorów, takich jak Souad Abdullah, Mohammed Khalifa, Mansour Al-Mansour, a także wielu wybitnych krytyków, takich jak Ismail Fahd Ismail.

Teatr w Kuwejcie jest dotowany przez rząd, wcześniej przez Ministerstwo Spraw Społecznych, a teraz przez Narodową Radę Kultury, Sztuki i Literatury (NCCAL). [477] Każda dzielnica miejska ma teatr publiczny. [478] Teatr publiczny w Salmiyi nosi imię Abdulhussaina Abdulredhy.

Sztuka Edytuj

Kuwejt ma najstarszy ruch sztuki współczesnej na Półwyspie Arabskim. [479] [480] [481] Począwszy od 1936, Kuwejt był pierwszym krajem Zatoki Perskiej, który przyznawał stypendia artystyczne. [479] Kuwejcki artysta Mojeb al-Dousari był najwcześniejszym uznanym artystą wizualnym w regionie Zatoki Arabskiej. [482] Uważany jest za twórcę sztuki portretowej w regionie. [483] Galeria Sułtana była pierwszą profesjonalną galerią sztuki arabskiej w Zatoce. [484] [485]

Kuwejt jest domem dla ponad 30 galerii sztuki. [486] [487] W ostatnich latach scena sztuki współczesnej w Kuwejcie rozkwitła. [488] [489] [490] Khalifa Al-Qattan był pierwszym artystą, który zorganizował indywidualną wystawę w Kuwejcie. Na początku lat 60. założył nową teorię sztuki znaną jako „cyrkulizm”. [491] [492] Inni znani artyści kuwejscy to Sami Mohammad, Thuraya Al-Baqsami i Suzan Bushnaq.

Rząd organizuje różne festiwale sztuki, w tym Festiwal Kultury Al Qurain i Festiwal Sztuk Formacyjnych. [493] [494] [495] Międzynarodowe Biennale w Kuwejcie zostało zainaugurowane w 1967 roku, [496] w biennale wzięło udział ponad 20 krajów arabskich i zagranicznych. [496] Wybitnymi uczestnikami są Layla Al-Attar. W 2004 roku zainaugurowano Biennale Współczesnej Sztuki Arabskiej Al Kharafi.

Muzea Edytuj

Nowa Narodowa Dzielnica Kulturalna Kuwejtu (KNCD) składa się z różnych obiektów kulturalnych, w tym Centrum Kultury Szejka Abdullaha Al Salema, Centrum Kultury Szejka Jabera Al Ahmada, Parku Al Shaheed i Pałacu Al Salam. [207] [206] Z kosztem kapitałowym przekraczającym 1 miliard USD, jest to jedna z największych dzielnic kulturalnych na świecie. [207] Centrum Kultury Abdullah Salem to największy kompleks muzealny na Bliskim Wschodzie. [497] [216] Krajowy Okręg Kulturalny Kuwejtu jest członkiem Global Cultural Districts Network. [41]

Kilka muzeów kuwejckich poświęconych jest sztuce islamu, w szczególności Muzea Tareq Rajab i ośrodki kultury Dar al Athar al Islamiyyah. [498] [499] Centra kulturalne Dar al Athar al Islamiyyah obejmują skrzydła edukacyjne, laboratoria konserwatorskie i biblioteki badawcze. [500] [501] [502] W Kuwejcie jest kilka bibliotek artystycznych. [503] [502] [504] Dom Lustrzany Khalifa Al-Qattana jest najpopularniejszym muzeum sztuki w Kuwejcie. [505] Wiele muzeów w Kuwejcie to przedsiębiorstwa prywatne. [506] [498] W przeciwieństwie do podejścia odgórnego w innych państwach Zatoki, rozwój muzeów w Kuwejcie odzwierciedla większe poczucie tożsamości obywatelskiej i demonstruje siłę społeczeństwa obywatelskiego w Kuwejcie, które wytworzyło wiele niezależnych przedsięwzięć kulturalnych. [507] [498] [506]

Sadu House jest jedną z najważniejszych instytucji kulturalnych Kuwejtu. Bait Al-Othman to największe muzeum specjalizujące się w historii Kuwejtu. Centrum Naukowe to jedno z największych muzeów nauki na Bliskim Wschodzie. Muzeum Sztuki Nowoczesnej prezentuje historię sztuki nowoczesnej w Kuwejcie i regionie. [508] Muzeum Narodowe, założone w 1983 roku, zostało opisane jako „niedostatecznie wykorzystywane i pomijane”. [509]

Edycja muzyki

Kuwejt to miejsce narodzin różnych popularnych gatunków muzycznych, takich jak sawt. [510] Muzyka kuwejcka znacząco wpłynęła na kulturę muzyczną w innych krajach Rady Współpracy Zatoki Perskiej (GCC). [511] [510] Tradycyjna muzyka kuwejcka jest odzwierciedleniem morskiego dziedzictwa kraju, [512] znanego z gatunków takich jak fijiri. [513] [514] [515] Kuwejt był pionierem współczesnej muzyki Khaliji. [516] [517] [518] Kuwejci byli pierwszymi komercyjnymi artystami nagrywającymi w regionie Zatoki Perskiej. [516] [517] [518] Pierwsze znane nagrania kuwejckie zostały wykonane w latach 1912-1915. [519]

Centrum Kultury Sheikh Jaber Al-Ahmad zawiera największą operę na Bliskim Wschodzie. [520] Kuwejt jest domem dla różnych festiwali muzycznych, w tym Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego, którego gospodarzem jest Narodowa Rada Kultury, Sztuki i Literatury (NCCAL). [521] [522] Kuwejt ma kilka instytucji akademickich specjalizujących się w edukacji muzycznej na poziomie uniwersyteckim. [523] [524] Wyższy Instytut Sztuk Muzycznych został powołany przez rząd, aby zapewnić stopnie licencjata w dziedzinie muzyki. [525] [523] [524] Ponadto College of Basic Education oferuje stopnie licencjata w zakresie edukacji muzycznej. [522] [523] [524] Instytut Studiów Muzycznych oferuje stopnie równoważne szkole średniej. [522] [524] [523]

Edycja multimediów

Media kuwejckie są corocznie klasyfikowane jako „częściowo wolne” w ankiecie Freedom of Press przeprowadzonej przez Freedom House. [526] Od 2005 roku [527] Kuwejt często zdobywał najwyższą pozycję ze wszystkich krajów arabskich w corocznym Indeksie Wolności Prasy Reporterów Bez Granic. [528] [529] [530] [531] [532] [533] [534] [535] [536] W latach 2009, 2011, 2013 i 2014 Kuwejt wyprzedził Izrael jako kraj o największej wolności prasy na Bliskim Wschód. [528] [529] [530] [531] [535] Kuwejt jest również często określany jako kraj arabski z największą wolnością prasy w corocznym badaniu Freedom of Press Freedom House. [537] [538] [539] [540] [541] [542] [543]

Kuwejt produkuje więcej gazet i czasopism na mieszkańca niż sąsiedzi. [544] [545] Wolność prasy w Kuwejcie jest ograniczona, krytyka rządu i członków rządzącej rodziny jest dozwolona, ​​konstytucja Kuwejtu kryminalizuje krytykę emira.

Państwowa Agencja Informacyjna Kuwejtu (KUNA) jest największym domem mediowym w kraju. Ministerstwo Informacji reguluje branżę medialną w Kuwejcie.

Kuwejt ma 15 kanałów telewizji satelitarnej, z których cztery są kontrolowane przez Ministerstwo Informacji. Państwowa Telewizja Kuwejcka (KTV) zaoferowała pierwszą kolorową transmisję w 1974 roku i prowadzi pięć kanałów telewizyjnych. Finansowane przez rząd Radio Kuwejt oferuje również codzienne programy informacyjne w kilku językach, w tym arabskim, perskim, urdu i angielskim na AM i SW.

Literatura Edytuj

Kuwejt wydał w ostatnich latach kilku wybitnych współczesnych pisarzy, takich jak Ismail Fahd Ismail, autor ponad dwudziestu powieści i licznych zbiorów opowiadań. Istnieją również dowody na to, że literatura kuwejcka od dawna jest interaktywna z literaturą angielską i francuską. [546]

Sport Edytuj

Piłka nożna to najpopularniejszy sport w Kuwejcie. Kuwejcki Związek Piłki Nożnej (KFA) jest organem zarządzającym piłką nożną w Kuwejcie. KFA organizuje męską, kobiecą i futsalową drużynę narodową. Kuwejcka Premier League to najwyższa liga kuwejckiego futbolu, w której występuje osiemnaście drużyn. Reprezentacja Kuwejtu w piłce nożnej była mistrzami AFC Asian Cup 1980, wicemistrzami AFC Asian Cup 1976 i zajęła trzecie miejsce AFC Asian Cup 1984. Kuwejt był także na jednym mundialu FIFA, w 1982 roku zremisował 1:1 z Czechosłowacją, po czym przegrał z Francją i Anglią, nie awansując z pierwszej rundy. Kuwejt jest domem dla wielu klubów piłkarskich, w tym Al-Arabi, Al-Fahaheel, Al-Jahra, Al-Kuwait, Al-Naser, Al-Salmiya, Al-Shabab, Al Qadsia, Al-Yarmouk, Kazma, Khaitan, Sulaibikhat, Sahel i Tadamona. Największa rywalizacja piłkarska w Kuwejcie toczy się między Al-Arabi i Al Qadsia.

Koszykówka to jeden z najpopularniejszych sportów w kraju. Reprezentacja Kuwejtu w koszykówce jest zarządzana przez Kuwejcki Związek Koszykówki (KBA). Kuwejt zadebiutował na arenie międzynarodowej w 1959 roku. Reprezentacja narodowa była jedenastokrotnie na Mistrzostwach Azji FIBA ​​w koszykówce. Kuwaiti Division I Basketball League to najwyższa profesjonalna liga koszykówki w Kuwejcie. Krykiet w Kuwejcie jest zarządzany przez Stowarzyszenie Krykieta Kuwejtu. Inne rozwijające się sporty obejmują rugby union. Piłka ręczna jest powszechnie uważana za narodową ikonę Kuwejtu, chociaż piłka nożna jest bardziej popularna wśród całej populacji.

Hokej na lodzie w Kuwejcie jest zarządzany przez Kuwejckie Stowarzyszenie Hokejowe. Kuwejt po raz pierwszy dołączył do Międzynarodowej Federacji Hokeja na Lodzie w 1985 roku, ale został wydalony w 1992 roku z powodu braku aktywności w hokeju na lodzie. [547] Kuwejt został ponownie przyjęty do IIHF w maju 2009 roku. [548] W 2015 roku Kuwejt wygrał IIHF Challenge Cup of Asia. [549] [550]

W lutym 2020 r. Kuwejt po raz pierwszy zorganizował etap UIM Aquabike World Championship przed Marina Beach City. [551]


Populacja Kuwejtu - Historia

W 2020 populacja Kuwejtu wynosiła 4303 000, a średnia wieku wzrosła z 23,7 w 1960 do 32,6. Liczba ludności miejskiej wzrosła z 2.012.044 (98,1%) w 2000 r. do 4.293.000 (98,4%) w roku bieżącym. Od 1980 gęstość zaludnienia Kuwejtu uległa zmianie z 77,0 na 238,4 w 2019 roku.

Rok Populacja Zmiana roku Migranci Średni wiek Współczynnik dzietności Gęstość (Ppl/km 2 ) Populacja miejska
2020 0 0 (0.0%) 14,000 32.6 1.94 242 4,235,000 (98.4%)
2025 4,603,000 58,000 (1.3%) 14,000 33.8 1.89 258 4,534,000 (98.5%)
2030 4,874,000 52,000 (1.1%) 12,000 35.3 1.87 274 4,804,000 (98.6%)
2035 5,111,000 45,000 (0.9%) 12,000 36.6 1.84 287 5,042,000 (98.6%)
2040 5,324,000 40,000 (0.8%) 11,000 37.8 1.83 299 5,255,000 (98.7%)
2045 5,504,000 32,000 (0.6%) 9,000 38.6 1.82 309 5,437,000 (98.8%)
2050 5,644,000 25,000 (0.4%) 9,000 39.2 1.82 317 5,578,000 (98.8%)

Średnia długość życia w chwili urodzenia powinna wynosić 78,9 lat (77,6 lat dla mężczyzn i 80,3 lat dla kobiet). Gęstość zaludnienia wzrośnie do 316,7 osób na kilometr kwadratowy.

Tempo wzrostu populacji wynosi 1,35% (54 000 mieszkańców, w tym 12 707 zgonów). Demografia Kuwejtu to 1 862 000 kobiet i 2 500 000 mężczyzn, co oznacza, że ​​na 1000 kobiet przypada 1343 mężczyzn. Jeśli chodzi o rozkład wieku, 27,0% (1176 598) ma 19 lat lub mniej, 69,7% (3 039 617) jest w wieku od 20 do 64 lat, a 3,3% (143 913) ma powyżej 65 lat.


Ludność Kuwejtu według płci 2012-2019

Potrzebujesz Jedno konto dla nieograniczonego dostępu.

Pełny dostęp do 1m statystyk

Dostępne do pobrania w formacie PNG, PDF, XLS

Dostęp do tego i wszystkiego inne statystyki dotyczące 80 000 tematów z

468 USD / rok
708 USD / rok

Pokaż informacje o źródłach Pokaż informacje o wydawcy

* Dane oparte są na szacunkach naturalnego przyrostu ludności, w tym urodzeń i zgonów.
Dane za 2018 r. niedostępne

+

Populacja Arabii Saudyjskiej według płci i narodowości 2018

+

Ludność w Katarze według płci 1986-2019

+

Ludność w Abu Zabi według grupy wiekowej i płci 2016

+

Współczynnik dzietności kobiet w regionie MENA 2018 według kraju

Możesz pobrać te statystyki tylko jako użytkownik Premium.

Możesz pobrać te statystyki tylko jako użytkownik Premium.

Możesz pobrać te statystyki tylko jako użytkownik Premium.

Jako użytkownik Premium masz dostęp do szczegółowych referencji źródłowych i podstawowych informacji na temat tej statystyki.

Jako użytkownik Premium masz dostęp do podstawowych informacji i szczegółów dotyczących wydania tych statystyk.

Jak tylko ta statystyka zostanie zaktualizowana, natychmiast otrzymasz powiadomienie e-mailem.

. i ułatwić mi życie naukowe.

Potrzebujesz przynajmniej Jedno konto aby korzystać z tej funkcji.

Zarejestruj się w kilka sekund i uzyskaj dostęp do wyjątkowych funkcji.

 • Pełny dostęp:
  Do tego i ponad 1 milion dodatkowych zbiorów danych
 • Oszczędzaj czas:
  Pliki do pobrania umożliwiają integrację z Twoim projektem
 • Prawidłowe dane:
  Dostęp do wszystkich źródeł i informacji ogólnych

$39 na miesiąc*
(rozliczanie roczne)

Ta funkcja jest ograniczona do naszych rozwiązań korporacyjnych.
Skontaktuj się z nami, aby rozpocząć z pełnym dostępem do dokumentacji, prognoz, badań i danych międzynarodowych.

Masz dostęp tylko do podstawowych statystyk.
Ta statystyka to nie zawarty W twoim koncie.


Kuwejt

Kuwejt to mały kraj arabski (około 17 819 kilometrów kwadratowych) na Bliskim Wschodzie.

Kuwejt to najbardziej postępowy społecznie kraj w regionie Zatoki Perskiej. Ma małą i bogatą gospodarkę. Posiada około 96 miliardów baryłek rezerw ropy naftowej. Zasoby ropy naftowej to ropa, która wciąż znajduje się pod ziemią i nie została jeszcze oczyszczona. Kuwejt posiada 10% wszystkich rezerw ropy naftowej na świecie. Kraj zarabia dużo na sprzedaży ropy. Te pieniądze to prawie połowa wszystkich pieniędzy, które zarabia kraj. Pieniądze naftowe stanowią również 95% pieniędzy zarobionych na sprzedaży rzeczy do różnych krajów (ludzie nazywają to eksportem). Ponadto, pieniądze z ropy to 80% pieniędzy, które zarabia rząd. Kuwejt rozmawia teraz z firmami naftowymi z innych krajów, aby stworzyć pola naftowe w północnej części kraju.

Pogoda w Kuwejcie utrudnia rolnictwo (zbyt mało deszczu). Zamiast uprawiać ziemię, kraj łowi ryby i kupuje żywność z innych krajów. Około 75% wody pitnej w kraju musi być destylowane (odsalać) lub kupowane w innych krajach.

W 1990 r. Irak najechał (sprowadził do walki armię) Kuwejt. To zapoczątkowało pierwszą wojnę w Zatoce Perskiej. Oficjalną religią Kuwejtu jest islam, chociaż 15% jego ludności to chrześcijanie lub hindusi. Arabski jest głównie używany w Kuwejcie, ale angielski jest szeroko rozpowszechniony wśród Kuwejtów (mieszkańców Kuwejtu). Kuwejt jest jednym z niewielu krajów, które mają wykształcenie w każdym wieku.


Gubernatorstwa Kuwejtu Mapa

Kuwejt (oficjalnie państwo Kuwejt) podzielony jest na 6 guberni. W porządku alfabetycznym tymi gubernatorami są: Ahmadi, Al Asimah, Farwaniya, Hawalli, Mubarak Al-Kabeer i Jahra. Te gubernatorstwa są dalej podzielone na obszary.

Kuwejt o powierzchni 17 818 km2 jest jednym z najmniejszych krajów świata. Kuwejt to stolica i największe miasto Kuwejtu. Znajduje się w samym sercu kraju, na południowym wybrzeżu Zatoki Kuwejckiej nad Zatoką Perską. Kuwejt jest politycznym, kulturalnym i gospodarczym centrum kraju.


Zawartość

Ludność (w tys.) za 2004 r. 2595. CBR (na 1000) za 2004 r. 19.4. CDR (na 1000) za rok 2004 1.9. Tempo wzrostu (%) w latach 1992-2002 2.1. Całkowity Współczynnik Płodności za 2002 rok wynosi 2,7. Procent ludności mieszka w miastach w 2003 r. 96.2. Dochód narodowy brutto na mieszkańca ($) 2002 612. Gęstość zaludnienia (na kilometr kwadratowy) w 2000 r. 107,4 Wskaźnik śmiertelności niemowląt (na 1000) w 2005 r. 9,95. Wskaźnik alfabetyzacji dorosłych (85%) wskaźnik alfabetyzacji kobiet (81%) (2002).

Kuwejt podzielony jest na 6 guberni. Gubernatorstwa podzielone są na okręgi.


Interesujące fakty o Kuwejcie

Kuwejt to kraj w zachodniej Azji.

ten oficjalne imię kraju jest Stan Kuwejt.

Położona na północnym krańcu wschodniej Arabii na krańcu Zatoki Perskiej, dzieli granice z Irakiem i Arabią Saudyjską.

ten oficjalny język jest arabski.

Od 1 stycznia 2016 r. populacja z Kuwejtu oszacowano na 4005760 osób.

Kuwejt ma Łączna powierzchnia z 17 820 kilometrów kwadratowych (11 072 mil kwadratowych).

Kuwejt to stolica i największe miasto Kuwejtu. Kuwejt jest politycznym, kulturalnym i gospodarczym centrum Kuwejtu.

Płaska, piaszczysta Pustynia Arabska obejmuje większą część Kuwejtu.

Kuwejt jest ogólnie? nisko leżący, z najwyższy punkt to 306 metrów (1004 stóp) nad poziomem morza.

Kuwejt ma dziewięć wysp, z których wszystkie, z wyjątkiem wyspy Failaka, są niezamieszkane.

Kuwejt ma 499 kilometrów (310 mil) wybrzeża.

Tylko 0.6% brana pod uwagę jest powierzchnia Kuwejtu orny.

ten klimat Kuwejtu to sucha pustynia z bardzo gorącymi latami i krótkimi, chłodnymi zimami.

Rezerwy ropy naftowej w Kuwejcie odkryto w 1934 roku. Jego rezerwy ropy naftowej są szóstym co do wielkości na świecie.

Wieże Kuwejckie to grupa trzech smukłych wież, która symbolizuje odrodzenie gospodarcze Kuwejtu, a także światowy punkt kulturowy i turystyczny. Konstrukcja jest często określana jako wieża kuwejcka w liczbie pojedynczej, chociaż istnieją trzy wieże. Stojące na cyplu w Zatoce Arabskiej wieże Kuwejtu zostały oficjalnie zainaugurowane w 1979 roku i są oceniane jako atrakcja turystyczna i kultowy budynek współczesnego Kuwejtu.

ten Wieża Wyzwolenia jest symbolem wyzwolenia Kuwejtu, reprezentacją odrodzenia kraju, drugą najwyższą wieżą w Kuwejcie i piątą najwyższą wieżą telekomunikacyjną na świecie. Oficjalnie odsłonięta przez zmarłego kuwejckiego Amira, szejka Jabera Al-Ahmada Al-Jabera Al-Sabaha 10 marca 1996 roku, ta wieża o wysokości 372 metrów (1220 stóp) jest o 40 metrów (131 stóp) wyższa niż Wieża Eiffla.

ten Wieża Al Hamra to ukończony wieżowiec w Kuwejcie. Al Hamra to najwyższy budynek w Kuwejcie i 23 najwyższy na świecie.

ten wielki Meczet jest największym i oficjalnym meczetem w kraju Kuwejtu. Jego powierzchnia obejmuje 45 000 metrów kwadratowych (480 000 stóp kwadratowych), z czego sam budynek zajmuje 20 000 metrów kwadratowych (220 000 stóp kwadratowych). Główna sala modlitewna ma szerokość 72 metrów (236 stóp) ze wszystkich stron, ma drzwi z drewna tekowego i jest oświetlona przez 144 okna.

Suk Al-Mubarakiya to suk (rynek na świeżym powietrzu) ​​w Kuwejcie w Kuwejcie. Jest to jeden z najstarszych suków w Kuwejcie i był ośrodkiem handlu przed odkryciem ropy naftowej.

Uważa się, że Kuwejt był częścią wczesnej cywilizacji w trzecim tysiącleciu p.n.e. i handlował z miastami Mezopotamii.

Założona w XVIII wieku rządząca dynastia al-Sabah istniała w 1899 roku, kiedy Kuwejt znalazł się pod ochroną brytyjską. Pełna niepodległość została osiągnięta w 1961 r. Irak najechał Kuwejt w 1990 r., ale koalicja pod przywództwem USA rozgromiła siły irackie.

Od 1946 do 1982 roku Kuwejt przeżywał okres prosperity napędzany ropą i liberalną atmosferą. W popularnym dyskursie lata między 1946 a 1982 rokiem określane są jako „Złota Era”.

Kuwejt ma bogatą, otwartą gospodarkę zdominowaną przez przemysł naftowy.

Według Banku Światowego kraj ten ma czwarty najwyższy dochód per capita na świecie.

ten dinar kuwejcki jest walutą Kuwejtu. Jest podzielony na 1000 plików. Dinar kuwejcki to na świecie najwyżej wyceniana jednostka walutowa.

Kuchnia kuwejcka to infuzja kuchni arabskiej, perskiej, indyjskiej i śródziemnomorskiej. Wybitnym daniem w kuchni kuwejckiej jest? machboo [zdjęcie poniżej], specjalność na bazie ryżu, zwykle przygotowywana z ryżu basmati doprawionego przyprawami oraz kurczaka lub baraniny.

ten Narodowy kwiat Kuwejtu jest Arfaj.

ten narodowy ptak Kuwejtu jest sokół. Sokoły można znaleźć wszędzie w Kuwejcie. Na znaczkach i walutach Kuwejtu znajduje się obraz sokoła.

Kuwejt był pierwszym z krajów arabskich Zatoki Perskiej, który ustanowił konstytucję i parlament.

W 2005 r. kobiety zdobyły prawo do głosowania i kandydowania w wyborach.

Kuwejt jest jedynym krajem, w którym nie ma naturalnego zaopatrzenia w wodę z jezior i zbiorników wodnych.

Jedzenie, picie, granie głośnej muzyki i publiczne tańce w ciągu dnia są niezgodne z prawem w Kuwejcie w miesiącu Ramadan.

W 2006 roku Kuwejt stał się pierwszym krajem, który wprowadził sport wyścigów wielbłądów ze zdalnie sterowanymi robotami dżokejami.Uwagi:

 1. Tarafah

  Mylisz się. Proponuję to omówić. Napisz do mnie na PM, porozmawiamy.

 2. Garberend

  Myślę, że popełniane są błędy. Napisz do mnie na PW, porozmawiaj o tym.

 3. Dall

  Myślę, że nie masz racji. Napisz do mnie na PW.

 4. Kassa

  Brawo, wspaniałe zdanie i należycie

 5. Coigleach

  Po prostu będę milczeć lepiejNapisać wiadomość